Bevægelsesprofil

På Skovbrynet lægger vi stor vægt på krop og bevægelse. Det er vigtigt for os at skabe et bredt bevægelsesmiljø, der rammer alle vores børn. Det prøver vi ved at skabe fysiske aktiviteter, der lokker børnene ind i en spændende verden, hvor der er højt til loftet, smilet er i højsædet og pulsen kommer op.

Et par eksempler kunne være:

 • Børnehave OL
 • Hvad er klokken hr. løve 
 • Stopdans
 • Hajerne kommer
 • Motoriske legebaner
 • Fodboldturnering
 • Hobbyhorseturnering
 • Rollespil
 • BMX løb 
 • fireball
 • Real Life Gaming

Igennem disse aktiviteter prøver vi at motivere børnene i alle aldre til et aktivt liv fyldt med bevægelsesglæde, frisk luft og sunde relationer. Derudover anerkender vi også vigtigheden i, at understøtte den fysiske forandring i børnenes liv, fremme den enkeltes sundhed og forebygge evt. livsstilssygdomme. 

Vi forsøger også at være medaktør i et aktivt Sørbymagle. Det gør vi ved at støtte op om lokalsamfundets idrætsmiljøer – både de store og små. Det sker i praksis ved, at vi opsøger eller inviterer idrætsklubberne til at deltage og planlægge turneringer. Her har vi igennem årene haft samarbejde med volleyklubben, hockeyklubben, ride klubben og bordtennisklubben. 

I hele huset tilbyder vi ugentligt en masse bevægelsesaktiviteter, hvor børnene har stor medbestemmelse og ejerskab. Det gør vi gennem en fast dialog, børnehavens bevægelsestavle, fritidshjemmets aktivitets-og interessetavle samt efterfølgende evalueringer af aktiviteterne. Disse tavler, alt efter om det er i børnehaven eller fritidshjemmet, udfylder børnene selv eller med hjælp fra voksne. Det er med til, at vi har en finger på pulsen, og derigennem kender børnenes konkrete interesser. Denne model er med til at fastholde et spændende og målrettet bevægelsesmiljø, som vi tror på kan danne et fundament for livslange sunde vaner.      

Vi dokumenterer løbende på AULU og vores facebookside med billeder og beskrivelser de forløb, som vi har i huset. 

Motorisk læring: 

På Skovbrynet har vi stor fokus på motorisk træning. Vi kan desværre ikke forære barnet en god motorik, men vi kan skabe gode rammer for at udvikle og støtte børnenes motoriske potentiale. Derfor trækker vi en tydelig rød tråd gennem vuggestuen, børnehaven, fritidshjemmet og klubben. Grunden til vi starter i vuggestuen er, at vi ved, hvor vigtig en tidlig indsats er i forhold til at kunne mestre grundmotorik, grundlege og færdigheder. Vores tidlige indsats er med til at styrke børnenes kropsbevidsthed og kropskontrol, så de får nemmere adgang til legeaktiviteter og derigennem legerelationer med andre.

Derfor starter vores motoriske fokus allerede i vuggestuen, hvor en voksen hver uge går fra med en gruppe børn og stimulerer sanserne. Det gør man f.eks. ved at:

 • gynge 
 • rutsje
 • slå kolbøtter
 • klatre
 • lege på motoriske baner og benytte skovens landskab til motoriske eventyr.

Det er især i denne tidlige alder vigtigt, at vi leger motorikken ind, så vi får fokus på den skjulte læring gennem leg og fantasi. 

I børnehaven har vi tilknyttet en bevægelsespædagog, der hver uge har motorisk træning/leg med de forskellige børnehave-grupper. Han eller hun taler sammen med personalet på vuggestuen og bygger videre på de færdigheder, børnene har tillært sig. Derudover har stuepersonalet på hver enkelt stue stor fokus på motorik og leg i hverdagen. 

I børnehaven er det motoriske hovedfokus i grund-legene. Her forfiner vi barnets grundmotorik og giver derigennem barnet mulighed for at øve og udforske dets forskellige færdigheder. Eksempel på dette er, når vi igennem legene:

 • fangelege
 • grøn-gul-rød-STOP
 • ståtrold
 • stikbold
 • Motoriske baner/træning osv. - hopper, kaster bold, griber bold, hinker, går baglæns, står på tæer, løber gadedrengeløb og i øvrigt navigerer vores løb og tempo i forhold til legen og de andre børn omkring os. 

Disse lege er med til at styrke børnenes krydskoordination og balancesans, som de vil drage fordel af, når de når skolealderen og skal deltage i frikvarters-lege, fritidsaktiviteter og idræts-miljøer. Hvis disse sanser understimuleres, vil barnet konstant bruge ekstra energi og kræfter, som i sidste ende kan påvirke barnets koncentration, læringsevne og generelle trivsel.  

På fritidshjemmet og i klubben har vi fokus på, at videreudvikle og fastholde de motoriske færdigheder, som vores børn har lært igennem de tidlige år på Skovbrynet. Det gør vi f.eks. igennem vores bevægelses- og idrætskultur, som byder på et væld af motoriske aktiviteter. Heriblandt:

 • BMX-ture i skoven
 • køre på rulleskøjter
 • lege piratfanger
 • udøve atletik
 • spille fireball
 • udøve parkour og spille forskellige boldspil.

Aktiviteter er planlagt 2-3 gange om ugen og hænger synligt på aktivitetstavlerne på stuerne. Disse aktiviteter videreudvikler børnenes kropsbevidsthed og understøtter den motoriske læring. Jo ældre børnene bliver, jo vigtigere er det at huske kroppen på de lærte færdigheder. 

Vi dokumenterer løbende på AULA og vores facebookside med billeder og beskrivelser af de motoriske forløb/aktiviteter, som vi har i huset. 

 

Siden er sidst opdateret 18. januar 2022