Musik

Vi skaber glæde med musik

På Skovbrynet arbejdes der med børns musiske evner og lyst til at lære - og det sker lige fra de starter her som 3 årige.

Hver uge har den enkelte børnehavegruppe musik i et målrettet forløb - hvor musik forløb planlægges i tråd med de igangværende læreplansprojekter.

Og så har børnene det rigtig sjovt med musik og bevægelse - via sange og sanglege.

Når børnene bliver Rødder - de små Fritterbørn - mødes de af tilbud om overbygning af tidligere indlærte og ved at så småt at bruge instrumenter og slagtøj og danne sig en interesse for, hvad de har lyst til at beskæftige sig med - evt. spille på og hvilke evner de har.

Og det er lysten der driver værket.

Så bliver de store Fritterbørn og Klubbørn og dermed endnu mange tillærte færdigheder der skal tages i anvendelse.

Derfor tilbydes børnene - at de kan spille i band. Det er ikke usædvanligt at der hvert år starter 13 nye bands op - som hver uge får tilbudt øvning sammen med musikmedarbejder.

Udover at spille i band og lære at betjene slagtøj eller guitar/bas/keyboard er en af de helt vigtige pædagogiske opmærksomheder, at man lærer samarbejdets kunst - fordi - et band kan ikke spille musik - hvis de ikke kan samarbejde. Så det er et godt supplement til personlighedsdannelsen og udviklingen hos det enkelte barn.

Når børnene har lært noget - vil de gerne vise det frem. Derfor holder vi hvert år en bandaften hvor børnene viser for deres forældre hvad de har lært. Er der bands der er blevet godt sammenspillet - har været flittige i øvelokalet - får de mulighed for at spille på årets marked samt til slagelse festuge på den store scene.

Hvert år i maj måned er der musik i hele huset. Alle børn og alle voksne samles hver dag og øver os til en times underholdning på den store scene - lørdag i uge 22 kl. 9.00.

Det er en virkelig stor opgave - men også en stor begivenhed - der giver sit bidrag til lokalsamfundet og ikke mindst til den vigtige personlighedsudvikling for det enkelte barn. Og det at gøre noget sammen med andre - hvor din indsats er vigtig og noget vi kan bruge sammen - det løfter humøret og livsglæden.