Forældre

Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde

Forventninger til forældre

Vi forventer at forældrene bringer og henter deres børn inden for åbningstiden, og læser de orienteringer der er hængt op eller meddelt.

Forældremøder

Hvert efterår afholdes der forældremøder i frittergrupper sammen med skolen. Her vil der være en orientering/dialog om dagligdagen og det er her I bl.a. får indflydelse på jeres barns hverdag. I børnehave afholdes der forældremøder i august/september - idet det passer bedre ind med den pædagogiske læreplan, da børnene har taget et gruppeskift på det tidspunkt. Det betyder at børnegruppen bliver den samme - men der kommer nye voksne i deres gruppe. I Vuggestuen holder vi et forældremøde i løbet af efteråret.

 

Forældresamtaler

I Vuggestuen holder vi en opstartssamtale, en 3. mdr. samtale, midtvejssamtale og inden de starter i børnehavegruppen, holder vi en overleveringssamtale sammen med børnehaven.

I børnehavegruppen indkaldes forældrene til samtale om barnet en gang årligt.

I frittergrupperne indkaldes der efter nærmere aftale eller efter behov. Vi tilstræber en god og grundig information til gavn og glæde for dig og dit barn. Vi afholder sammen med skolen fælles forældresamtaler, dem kalder vi trivselssamtaler, de afholdes en gang hvert år fra 0 - 4. kl. begge inkl.

Man er i øvrigt altid velkommen til at få en samtale om barnets trivsel og udvikling. Sig bare til på barnets stue eller hos Mikkel.