Forældre

Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde

Forventninger til forældre

Vi forventer at forældrene bringer og henter deres børn inden for åbningstiden, og læser de orienteringer der er hængt op eller meddelt.

Forældremøder

I børnehave afholdes der forældremøder i august/september - da det passer ind med den pædagogiske læreplan og  børnene har taget et gruppeskift på det tidspunkt. Det betyder at børnegruppen bliver den samme - men der kommer nye voksne i deres gruppe. I Vuggestuen holder vi et forældremøde i løbet af efteråret.

 

Forældresamtaler

I Vuggestuen holder vi en opstartssamtale, en 3. mdr. samtale, midtvejssamtale og inden de starter i børnehavegruppen, holder vi en overleveringssamtale sammen med børnehaven.

I børnehavegruppen inviterer vi til samtale kort efter barnet er startet i børnehaven Denne samtale afholdes af stuepersonalet. Forældre bliver tilbudt at sundhedsplejerske kan deltage og afholde 3 års besøget i den forbindelse. Vi inviterer desuden til forældresamtale om barnet en gang årligt.

Hvis vi som personale vurderer, at der kan være særlige hensyn eller behov for flere samtaler, så inviterer vi naturligvis.

Forældre er altid velkommen til at få en samtale om barnets trivsel og udvikling. Sig bare til på barnets stue eller hos Helle