Forældrebestyrelsen

Som forælder kan du få indflydelse i forældrebestyrelsen

Der vil være ophængt ajourført liste med navne på forældre indvalgt i forældrebestyrelsen.
Der foretages valg hvert år i december måned.

Formål med forældrebestyrelsen: At forældrene har indflydelse på børnenes hverdag på Skovbrynet, via den kompetence der politisk er bestemt af Folketing samt Slagelse Kommune via dagtilbudsloven. 

Princip: At have et åbent og positivt samarbejde med personalet og forældregruppen. Hvis du ønsker emner taget op til diskussion i bestyrelsen - så kontakt bestyrelsen, vi hører gerne fra jer om stort og småt.

Skovbrynets bestyrelse

Bestyrelsen er valgt pr. 1. januar 2020.

Formand 
Maja Morgen Laursen, mor til Louis 
Luna (Lysthus) Lucy (Biller)
e-mail: janogmaja@hotmail.com, tlf. 20 81 88 12   

Næstformand og Kasserer
Simon Grube Hansen, far til Victor (Lysthus) Villian (Rødder)
e-mail: supersimongrube@hotmail.com, tlf. 25 11 83 18

Bestyrelsesmedlem
Maria Qvist-Boye mor til Lilli (Rødder) 
e-mail: mariaboye@hotmail.com tlf. 51 22 73 33

Bestyrelsesmedlem
Kamilla Dyrving Balslev mort til Karla (Brumbasser) Viggo (Rødder)
e-mail: kamilladyrving@hotmail.com tlf. 28 18 58 82

Bestyrelsesmedlem
Nina Precht Rosberg mor til Ane (Biller) Karen (Vuggestuen)
e-mail: ninarosberg@gmail.com tlf. 40 33 08 22

 

Suppleanter

Minna Busted mor til Trud (Vuggestuen) Troels (Knaster)

Pernille Uhrenholt mor til Vibe (Vuggestuen)

 

Sekretær:
Helle Eskildsen, Daglig leder af Skovbrynet
e-mail: heesk@slagelse.dk tlf. 58 54 56 38

Medarbejderrepræsentant
Dorthe Sehested, teamkoordinator i børnehaven
e-mail: dhans@slagelse.dk tlf. 24 90 78 16

Medarbejderrepræsentant
Line Søndergaard, pædagog i vuggestuen
e-mail: lison@slagelse.dk tlf. 21 39 36 53

Siden er sidst opdateret 8. november 2022