Forældresamtaler

Vi afholder samtaler og møder om dit barn

Forældremøder

Hvert år i oktober afholdes der forældremøder hos de små - nemlig Biller og Bier. De store børnehavebørn - Brumbasserne - afholder mødet i august/september og Vuggestuen afholder forældremøde i efteråret. Her vil der alle 3 steder, være en orientering/dialog om dagligdagen og det er her I bl.a. får indflydelse og indblik på jeres barns hverdag.

Forældre- og personalesamtaler

I Vuggestuen holder vi en opstartssamtale, en 3. mdr. samtale, midtvejssamtale og inden de starter i børnehavegruppen, holder vi en overleveringssamtale sammen med børnehaven.

I børnehavegruppen indkaldes forældrene til samtale om barnet en gang årligt.

I frittergrupperne deltager personalet fra de enkelte frittergrupper - i trivselssamtaler i de enkelte klasser, samt deltager i forældremøderne på skolerne. Har du brug for en samtale med os om dit barn derudover, er du velkommen til at henvende dig til os. Vi tilstræber en god og grundig information til gavn og glæde for dig og dit barn. 

Man er i øvrigt altid velkommen til at få en samtale om barnets trivsel og udvikling. Sig bare til på barnets stue.

Siden er sidst opdateret 24. november 2021