Forældresamtaler

Vi afholder samtaler og møder om dit barn

Forældremøder

Hvert år i oktober afholdes der forældremøde i børnehaven, for de mindste børnehavebørns forældre.

Hos de store børnehavebørn afholdes mødet i august/september. 

Vuggestuen afholder forældremøde i efteråret.

Alle tre møder vil indeholde en orientering/dialog om dagligdagen og det er her I bl.a. får indflydelse og indblik på jeres barns hverdag.

Forældre- og personalesamtaler

I Vuggestuen holder vi en opstartssamtale, en 3. mdr. samtale, midtvejssamtale og inden de starter i børnehavegruppen, holder vi en overleveringssamtale sammen med børnehaven.

I børnehavegruppen indkaldes forældrene til samtale om barnet en gang årligt.

Man er i øvrigt altid velkommen til at få en samtale om barnets trivsel og udvikling. Sig bare til på barnets stue.

Siden er sidst opdateret 13. marts 2023