Parkering

Værd at vide om parkeringsforhold

Med skolen og Hallen som nærmeste naboer er vi heldige at have mange p-pladser at byde på.

HUSK at vise hensyn i forbindelse med parkering ved institutionen. Det er vigtigt, for at forhindre kaos, at der ikke parkeres udenfor båsene. Parkering foran lågen er på det strengeste forbudt. Det er skolens ambulancevej og i øvrigt er det livsfarligt at bakke ud over cykelstien - i hvert fald for cyklisterne.....