Personale på Skovbrynet

Se oversigt over personalet i de forskellige stuer

Personale Vuggestuen

Hos Svaler, Musvitter og Ugler vil du møde:

 • Pædagog Line Søndergaard
 • Pædagog Dorte Ellebæk Nielsen
 • Pædagog Lisbeth Kofod Andersen
 • Pædagogmedhjælper Susanne Poulsen
 • Pædagogisk assistent Louise W. Petersen
 • Pædagogmedhjælper Hanne Hjort Hansen 

Personale Bier, Biller og Brumbasser

Hos Bier, Biller og Brumbasser vil du møde:
 • Teamkoordinator Dorthe Sehested
 • Pædagog Karin Matthiessen
 • Pædagog Helge Frandsen
 • Pædagog Kasper Nielsen
 • Pædagog Lasse Johnsen
 • Pædagog Heidi Mattsson
 • Pædagog Tanja Marete Jensen
 • Pædagogmedhjælper Emil Winberg Pedersen
 • Pædagogmedhjælper Malou G. Stahrenberg
 • Pædagogmedhjælper Adelina Blakaj
 • Pædagogmedhjælper Thomas Roulund Nielsen
 • Pædagogmedhjælper Noah Randløv Olsen
 • Pædagogmedhjælper Markus Appeldorff Hansen
Derudover vil du møde pædagoger og pædagogmedhjælpere fra fritidshjemsafdelingen som er i børnehavegruppen i nogle timer for at give deres bidrag til en udvikling af de små børnehavebørn - f.eks. med værkstedsarbejde musik og lign.
Personalet i vuggestue og børnehavegruppen samarbejder med dagplejen, samt medarbejderne i børnehaveklassen. Der er på den måde en effektiv brobygning i vores lokalområde.

Personale Fritidshjemmet

 • Souschef Helle Eskildsen
 • Pædagog Lone Schmidt Oléskow
 • Pædagog Mads Fyhr
 • Pædagog Kasper Nielsen
 • Pædagog Lasse Johnsen
 • Pædagog Rasmus Fløe Lind
 • Pædagogmedhjælper Thomas Roulund Nielsen
 • Anette Hansson (fast morgenåbner)

Personalet på fritidshjemmet samarbejder med Hvilebjergskolens lærere og  har også timer i både fritidsklubben og i vores børnehavegruppe. Der brobygges derfor til alle sider.

Personale Fritidsklubben

 • Pædagog Mads Fyhr
 • Uuddannet klubassistent Aleyna Corum
 • Pædagog Klub Føniks Maria Albrecht Hansen
Børnene er for hovedpartens vedkommende børn der har været her på Skovbrynet siden de startede som helt små. Derfor kan vi sikre et godt kendskab til dem og en rød tråd igennem deres barndom - som så i klubben afslutter et langt og forhåbentligt godt liv på Skovbrynet.
Siden er sidst opdateret 8. november 2022