Stuer på Skovbrynet

Vi har forskellige stuer - læs om dem her

I Skovbrynet har vi organiseret arbejdet i forskellige team. Det vil sige at der er flere medarbejdere om dit barn i dagligdagen.

Vores teams er:

Vuggestuen

Aldersgruppen 0 - 3 år som er delt op i 3 grupper. Svaler, Musvitter og Ugler bor på Hvilebjergvej 6.

Ofte deler de sig op i de små og i de store vuggestuebørn. Der arbejdes med mange sjove ting, musik og sprog og små ture ud af huset og på vores legeplads. Vuggestuegrupperne leger sammen og der brobygges med Billerne og Bierne som er de stuer i børnehaven vuggestuebørnene flytter til omkring 3 års alderen.

Vi synes det er vigtigt at vuggestuebørnene har et meget fast genkendeligt personale og har rigtig meget ro - til at gro.......

Bier og Biller

Det er de mindste og mellemstore børnehavebørn. Billerne og Bierne bor på Kirkerupvej 18.

Vores børnegrupper fungerer med en aldersopdeling i perioder af dagen. Dog ikke sådan at der er lukkede døre imellem - man kan stadig besøge hinanden og lege sammen, en meget vigtig ting på Skovbrynet. Men der tænkes i hvordan dagen skal være for de små , de lidt større osv. De helt små har dog brug for "at gro" i fredelige omgivelser i takt med deres alder og udvikling "i vores have med børn". Der skal være god gulvplads - små trygge rammer - udfordringer der passer til børnegruppen - ud fra de pædagogiske overvejelser der er i den pædagogiske lærerplan. Det får de hos de små i vores hus Bier og Biller.

Brumbasser

De store børn - "Brumbasserne" er de små børnehavebørn der er blevet lidt større og som har brug for at få et sidste år i børnehave med en masse temaer og oplevelser - mens hele dagen kan anvendes til det - inden skolestart. Den gruppe er ude og flyve med spændende og udfordrende dage - svømning, cirkusforestilling og mange andre ting, og er i brobygningsforløb med børnehaveklassen. Derudover profiterer de rigtig meget af samarbejdet med Rødderne - som de er sammen med om eftermiddagen på legepladsen osv. 

Rødder

Rødder er børn der går i børnehaveklasse og 1. klasse. Her samles børnene når skoledagen er ovre, og dagen fortsætter med fritidsaktiviteter. Vi arbejder altid med børns fællesskaber - idet det er vigtigt at kunne have venner og være sammen med hinanden på en god og berigende måde. Derudover er der en verden af muligheder ude og inde - med udviklingsmuligheder og spændende fritid af enhver art.

Knaster og Lysthus

Her befinder sig - i vores nye pragtfulde rammer - de børn der hver dag kommer fra skole fra 2. + 3. + 4. klasse. Det er børn der har brug for go´ plads til at tumle, spille pc, gå i hallen, spille musik, være med i et band og finde ud af om det kunne være en go´ ide, komme på vores værksted og lave flotte ting, komme i hallen, skoven, bålhuset og meget mere. Kort sagt en verden af muligheder, der bare skal plukkes af det enkelte barn.

Fritidsklubben Sørbymagle

Fritidsklubben er for vores børn/unge som kommer efter endt skoledag i 5. og 6. klasse. De fleste har nu været hos os siden de var 0 år og de skal i høj grad være med i en dialog om hvad deres fritid skal indeholde. De har brug for dialog og snak med jævnaldrende, men også med voksne som kan bidrage med nogle erfaringer. De har krav på at blive mødt med respekt og har krav på, at vi forlanger at de møder andre med respekt - inden de bliver sluppet ud i verden. Det er en spændende aldersgruppe med mange ønsker og behov for deres fritid.
Siden er sidst opdateret 19. maj 2022