Stuer på Skovbrynet

Vi har forskellige stuer - læs om dem her

I Skovbrynet har vi organiseret arbejdet i forskellige team. Det vil sige at der er flere medarbejdere om dit barn i dagligdagen.

Vores teams er:

Vuggestuen

Aldersgruppen 0 - 3 år som er delt op i 3 grupper. Svaler, Musvitter bor på Hvilebjergvej 6 og Uglerne bor på Kirkerupvej 18.

Ofte deler de sig op i de små og i de store vuggestuebørn. Der arbejdes med mange sjove ting, musik og sprog og små ture ud af huset og på vores legeplads. Vuggestuegrupperne leger sammen og der brobygges med Billerne og Bierne som er de stuer i børnehaven vuggestuebørnene flytter til omkring 3 års alderen.

Vi synes det er vigtigt at vuggestuebørnene har et meget fast genkendeligt personale og har rigtig meget ro - til at gro.......

Bier, Biller og Græshopper

Det er de mindste og mellemstore børnehavebørn. Billerne og Bierne bor på Kirkerupvej 18.

Vores børnegrupper fungerer med en aldersopdeling i perioder af dagen. Dog ikke sådan at der er lukkede døre imellem - man kan stadig besøge hinanden og lege sammen, en meget vigtig ting på Skovbrynet. Men der tænkes i hvordan dagen skal være for de små , de lidt større osv. De helt små har dog brug for "at gro" i fredelige omgivelser i takt med deres alder og udvikling "i vores have med børn". Der skal være god gulvplads - små trygge rammer - udfordringer der passer til børnegruppen - ud fra de pædagogiske overvejelser der er i den pædagogiske lærerplan. Det får de hos de små i vores hus.

Brumbasser

De store børn - "Brumbasserne" er de små børnehavebørn der er blevet lidt større og som har brug for at få et sidste år i børnehave med en masse temaer og oplevelser - mens hele dagen kan anvendes til det - inden skolestart. Den gruppe er ude og flyve med spændende og udfordrende dage - svømning, cirkusforestilling og mange andre ting, og er i brobygningsforløb med børnehaveklassen. 

Siden er sidst opdateret 14. august 2023