Fritteren

En dag i Fritteren

Læring er et livsvilkår. Læring foregår overalt hvor børnene færdes. I hjemmet sammen med familien, i skolen, til sport og alle andre steder

- ikke mindst på fritidshjemmet.

Ingen børn kan udvikle sig alene! Fritidshjemmet har de optimale rammer for, at børnene kan udvikle de kompetencer og færdigheder, der gør at de bliver samværskompetente børn, der kan indgå i sociale fællesskaber. Lige netop her er der et væld af kammerater med vidt forskellige evner, muligheder og behov. Børn lærer i høj grad også af andre børn.  

At besidde Sociale kompetencer er en vigtig del af barnets identitets udvikling, for at opnå dette, er det nødvendigt at han/hun har mulighed for at være en aktiv del af de store og små fællesskaber på fritidshjemmet i aktiviteter tilrettelagt af pædagogisk uddannede voksne. Læring i fællesskaber giver børnene gode muligheder for at lære at efterleve aftaler og afgørelser, og det er den læring der er mest personligt udviklende.

Et af vores mål er at sikre:

  • at alle børnene oplever et miljø hvor de  anerkendes og respekteres.
  • at børnene oplever tryghed i deres relationer uden mobning og drillerier.
  • at vi lykkedes med at inddrage og opmuntre børnene til at være aktive deltagere i fritidshjemmets fællesskab og pædagogiske tilbud.
  • at tilbyde læringsrum og aktiviteter der styrker barnets selvværd og selvstændighed.

Vi bestræber os hver dag på at tilbyde trygge rammer med tydelige og kompetente voksne, der har en pædagogisk plan for vores fælles børn. 

En dag på fritidshjemmet

Modtagelse af børnene.

Nogle børn kan have brug for at være tilmeldt morgenmodulet. Morgenfritteren har åbent alle hverdage fra kl. 6.00-8.00.

På morgenfritter bliver børnene tilbudt forskelligt morgenmad som består af havregryn/ rugbrød/ knækbrød. Vi har valgt et udbud af morgenmad som kan give børnene den energi de har brug for, at kunne klare sig indtil madpakketid i skolen. Skal dit barn have noget andet at spise til morgenmad spises det hjemmefra. 

På morgenfritter er der mulighed for at komme stille og roligt igang med dagen, her er plads til at børnene kan komme og bare være stille eller være med i en aktivitet indendørs eller udendørs.

Det er den samme voksen der hver morgen siger godmorgen til mogenbørnene.

 

Nå børnene har fri fra skole går de på fritidshjemmet. De voksne er klar til at tilbyde lærings -og udviklingsrelevante aktiviteter for børnene. Vi hilser på børnene hver især, og har øjenkontakt med hver enkelt barn, så alle børn oplever at de er betydningsfulde.

-Vi ønsker at alle børn føler sig inkluderet -og vi stræber efter at ingen børn starter fritidshjemdagen med uafsluttede konflikter eller problemer, de ikke selv evner at takle. Når børn er i trivsel, har børnene, de bedste forudsætninger for at lære og for at få en god dag uden konflikter -og hvor venskaber, trivsel og udvikling er i højsædet.

Fra august 2014 (den nye folkeskolereform) er der pædagoger med på skolen i nogle af dagens lektioner. Det betyder, at der er pædagoger tilknyttet alle klassetrin fra 0.-4. hvilket giver en meget vigtig brobygning.

Aktiviteter

Derefter sættes dagens aktiviteter og tilbud i gang. Nogle er voksenstyrede pædagogiske tilrettelagte aktiviteter med udgangspunkt i børnegruppens styrker, svagheder og forudsætninger, hvor børnene ikke kan vælge fra.

-Her lærer børnene at forstå egne og andres behov og grænser.

Andre aktiviteter er selvvalgte, der kan vælges ud fra interesse, nysgerrighed eller kammerater.

-Vi vil altid bestræbe os på at lave nogle meningsfyldte timer sammen med børnene i den reducerede fritid. Det er en go´ investering – at give børnene disse muligheder i fritiden.

Bevægelse og motion

Alle fritidshjemgrupperne har faste dage i hallen. Vi stræber efter inklusion af alle børn og lige netop bevægelsesaktiviteter og hallens og skovens læringsrum giver gode muligheder for at skabe rammer, hvor alle børn får mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet.

-Vi vil gennem aktiviteter med fokus på motion, konkurrence, regellege, fællesskab og samarbejde træne børnenes motoriske og sociale kompetencer. Børnene lærer blandt andet at gå på kompromis, tilsidesætte egne behov, at vinde og tabe -og sige til og fra på en god og ordentlig måde. Vigtige kompetencer som udvikles bedst blandt børn i forskellige aldre – som vi har på Skovbrynet.

Uderummet

Vi har rigtig gode rammer for rolle –og regellege og bevægelse og motion på både på vores store legeplads, på vores to multibaner eller i gården. Der spilles fodbold, hockey, håndbold, stikbold og høvdingebold.  Børnene løber på inliners, rulleskøjter og kører på Ezy roller og banancykler eller på andre af vores mange køretøjer. Vi bestræber os ligeledes på at besøge vores nabo skoven jævnligt for at give børnene en mulighed for at opnå et bredt kendskab til naturen. Ind i mellem rykker vi på sportspladsen hvor vores bålhus ligger, og måske er der en gryde varm suppe i kog. Der er mange muligheder for aktiviteter på sportspladsen, her er der plads til vores store hoppepude, rundbold, fange lege, bue og pil eller helt andre ting.

-Vi giver børnene mulighed for at vove sig ud i udfordringer og overskrider grænser.  Pulsen kommer op og der knyttes og udvikles venskaber på kryds og tværs af alder Her tilbyder vi både uforstyrrede rum til dannelse af relationer og voksenstyrede pædagogiske aktiviteter.     

Musik, sang og band

På Skovbrynet har vi en lang tradition for musik og sang. Børnene får allerede fra 6-7 år mulighed mulighed for at afprøve instrumenter som keyboard, Congas, trommer, guitar og vokal i mindre grupper sammen med vores musikpædagog. Hvis interessen fanger dem, kan de, de følgende år være en fast del af et band og runde året af med en koncert for deres forældre og andre børn. Flere bands og solister har gennem årene optrådt på scenen lørdag morgen ved det årlige Sørby marked og ved andre arrangementer – f.eks. inde i Slagelse by, eller lokalt i Sørbymagle ved arrangementer, sammen med det store kor, der består af alle børn fra Skovbrynet.

-Det giver børnene musikalske færdigheder og er en stor oplevelse der kræver mod og øvelse. Når de står på scenen oplever de frugten af den indsats de har leveret.  

Bandøvning er noget helt specielt. Det starter småt – men for dem der virkelig har interessen og har evnerne eller arbejder med dem – giver det rigtig mange gode timer og kan ende med at ens band spiller alene til Sørby marked og andre steder. En stor succesoplevelse som udvikler personligheder venter derfor forude….

De kreative tilbud

Er attraktive. De voksne har her ofte mulighed for at komme helt tæt på børnene og "tage temperaturen på", hvordan barnet trives lige nu og om hans/hendes færdigheder er kommet på plads? Kan barnet håndtere en saks eller holde på en blyant? kan han/hun vente på tur? Har barnet udviklet sit ordforråd og lært at indgå i en samtale med de andre børn? Nogle kreative aktiviteter foregår i vores værkstedshus. Sammen med vores værkstedspædagog skaber børnene her flotte ting i træ, keramik og glas.

-Vi giver her børnene rum til at arbejde med deres fantasi og styrke deres færdigheder. Børnene får kendskab til forskellige materialer og arbejdsprocesser, og de lærer at håndtere værktøj som sav, høvl, hammer m.v. 

Gennem de kreative arbejdsprocesser der tilbydes, udvikler børnene deres selvværd og identitet og de lærer at træffe valg og prioritere.