Pædagogisk grundlag

Skovbrynet er en integreret institution med vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub "under samme tag" - men på 2 adresser - Hvilebjergvej 6 og Kirkerupvej 18. Vi modtager børn i alderen fra 0 år til udgangen af 6. klasse. Som institution er vi underlagt dagtilbudsloven, og skal sikre børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Det at være barn har en værdi i sig selv!

Vi tilstræber hver dag, at skabe læringsmiljøer, hvor der er mulighed for at nærhed, trivsel, udvikling, medbestemmelse og udviklende relationer. Her er plads til at børnene er aktive medskabere af vores dagligdag og vores aktiviteter. Børnene er hver især unikke, og har behov for forskellige ting, i forskellige situationer.

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst, derfor arbejder vi også tæt sammen med forældrebestyrelsen, for hele tiden at optimere børnenes hverdag på Skovbrynet.

Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Vi arbejder tæt sammen med den lokale folkeskole, Hvilebjergskolen. Da størstedelen af vores børn benytter Hvilebjergskolen, og enkelte af vores medarbejdere også har timer i skolen, har vi et hyppigt og velfungerende samarbejde.

Vi er certificeret bevægelsesbørnehave og har derfor en stærk bevægelsesprofil, målrettet alle børnenes alderstrin. Vi er så heldige at Skovbrynet både har skov, marker og fodboldbaner, så langt øjet rækker. Vi kan desuden også benytte vores fritidshjems multirum og Sørbyhallens faciliteter. Motorisk udvikling foregår på alle dage, for alle børn, fra vuggestue til klub. (Udendørs har vi rige muligheder. Vi har legepladser med redskaber og underlag der udfordrer børnenes motorik. Skoven, Sørbyhallen og sportspladsen bruger vi dagligt.)

Et kreativt udtryk kan være livsbekræftende for både store og små, og det giver mulighed for at lære at udtrykke sig på en måde, som ikke alle forældre har mulighed for at understøtte. Vi har en musikpædagog tilknyttet Skovbrynet hvilket gør at musikken er en naturligt del af vores hverdag. Alle afdelinger får besøg af musik pædagogen en gang om ugen, og i klubben er der endda mulighed for at øve sig til band-aften, hvor børnene lærer at mestre sang eller musikinstrument, og får mulighed for at optræde foran familie og venner.

 

Siden er sidst opdateret 27. oktober 2020