Pædagogisk grundlag

Skovbrynet er en integreret institution med vuggestue, børnehave på 2 adresser - Hvilebjergvej 6 og Kirkerupvej 18. Vi modtager børn i alderen fra 0 år til barnet er skoleparat. Som institution er vi underlagt dagtilbudsloven, og skal sikre børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Det at være barn har en værdi i sig selv!

Vi tilstræber hver dag, at skabe læringsmiljøer, hvor der er mulighed for at nærhed, trivsel, udvikling, medbestemmelse og udviklende relationer. Her er plads til at børnene er aktive medskabere af vores dagligdag og vores aktiviteter. Børnene er hver især unikke, og har behov for forskellige ting, i forskellige situationer.

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst, derfor arbejder vi også tæt sammen med forældrebestyrelsen, for hele tiden at optimere børnenes hverdag på Skovbrynet.

Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang  fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Vi arbejder tæt sammen med den lokale folkeskole, Hvilebjergskolen og størstedelen af vores børn fortsætter på Hvilebjergskolen. Vi har et hyppigt og velfungerende samarbejde.

Vi er certificeret bevægelsesbørnehave og har derfor en stærk bevægelsesprofil, målrettet alle børnenes alderstrin. Vi er så heldige at Skovbrynet både har skov, marker og fodboldbaner, så langt øjet rækker. Vi har desuden et multirum og Sørbyhallens faciliteter kan vi også benytte i vid udstrækning. Motorisk udvikling foregår på alle dage, for alle børn. 

 

 

Siden er sidst opdateret 27. marts 2023