Barnesyn

Alle børn er unikke. Hvert barn har en unik erfaring, når de kommer til Skovbrynet. Det er vores opgave at skabe rammerne for at barnet kan bruge sine erfaringer, og skabe grobund for at barnet trives og udvikles i fællesskabet.

I hverdagen skabes rum for forskellighed i form af de forventninger, vi har til barnet. Det kræver en tillidsfuld relation mellem barn og voksen som derved sikrer at barnet ikke presses ud i situationer (relationer, lege, opgaver), som barnet ikke er klar til at håndtere. Derfor omfavner vi et tæt samarbejde med Jer forældre, så vi sammen kan skabe en hverdag, der gør det muligt at møde barnet, hvor det er.

Vi ønsker, at barnet skal opleve at der er tid og ro og plads til (læringsmiljøet), at barnet kan udvikle sig i eget tempo inden for de mål (Trivsel, læring, udvikling, dannelse), der forventes. I vuggestuen gør vi en indsats for at inspirere barnet til leg og udvikling af leg. Det kan blandt andet gøres ved at indrette rummene, så de opfordrer til forskellige typer leg, og gøre aktiviteter fysisk tilgængelige for barnet.

Den tillidsfulde relation mellem barn og voksen bringes i spil i vores daglige virke med børnene

– børnene ved hvad de vil, men ikke altid hvad de har brug for –

Det er vores opgave hele tiden at sikre at barnet bliver udfordret i en sådan tilpas grad, at de kan rumme det. Mennesket er et socialt væsen, fællesskabet og legen har stor betydning i Vores hverdag. Derfor gør vi os umage for at legen har en central rolle på Skovbrynet.