Børn i udsatte positioner

Alle børn i dagtilbud har krav på at blive mødt med positive forventninger. Alle børn har potentiale for udvikling og læring.

Vi på skovbrynet har fokus på, at børn ikke lærer på samme måde. Vi er opmærksomme på børn som har ekstra brug for vores hjælp, i forhold til deres trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vi tager udgangspunkt i at børn i udsatte positioner skal udfordres og opleve mestring i forbindelse med bl.a. børne- og voksen initierede lege og aktiviteter. Alle børn skal have følelsen af at være en del af børnefællesskabet også selvom barnet er udfordret på f.eks. de sproglige, det motoriske eller sociale kompetencer. 

Vi skaber rum og mulighed for at arbejde med mindre børnegrupper, i trygge og forudsigelige rammer. Det kan være alt fra hvad der skal ske i vuggestue/børnehave i løbet af formiddagen, til hvem der har computertider i fritidshjem og klub om eftermiddagen. Dette gør vi ved f.eks. at sætte billeder på tavlen af dagens/ugens aktiviteter og tale med børnene om dagens/ugens forløb.

Vi er på skovbrynet opmærksomme på at observere børn, som har brug for ekstra voksen støtte/ekstra hjælp. Det gør vi f.eks. ved 2 gange årligt, at arbejde med TOPI (Tidlig opsporing og indsats) for tidligt at opspore og forebygge mistrivsel.

Det er vigtigt for barnets trivsel, at forældre og skovbrynet arbejder i samme retning.

Vi på skovbrynet har et tæt samarbejde med Hvilebjerg skolen, tale/høre konsulenter, motoriske konsulenter samt psykologer mv. for at sikre barnets tarv. Ligeledes laver vi vidensdeling internt i personale gruppen omkring de daglige erfaringer vedr. udsatte børn, og kan i den forbindelse også trække på inklusionsvejledere. Vi skaber rum og mulighed for at arbejde i mindre børnegrupper hvor børnene kan føle sig trygge.

Siden er sidst opdateret 27. oktober 2020