Børnefællesskaber

Børnefællesskaber er grundlæggende for leg, udvikling, dannelse og læring. Her på Skovbrynet tilstræber vi at alle børn indgår i et socialt fællesskab sammen med andre børn og voksne.

På Skovbrynet vægter vi relationer og venskaber højt. For os er det vigtigt at alle børn føler de har en god ven og er en del af fællesskabet.

Vi sætter på Skovbrynet ekstra fokus på at bygge broer. Vi ønsker at danne relationer på tværs af alder, køn og kultur og arbejder aktivt med forebyggelse af mobning. På Skovbrynet er der mulighed for at lege på tværs af stuerne, små som store børn, fælles lege på legepladserne og i Sørbyhallen. Ligeledes bruger vi musik til at styrke fællesskabet, der er musik stuevis og børne bands. Vi deltager også i store fællesarrangementer, f.eks. det årlige Sørby Marked, hvor alle børn på Skovbrynet fylder scenen.

På Skovbrynet har vi op til flere værksteder f.eks.; træ, ler, glas, male og sy værksted. Tilbud som årlige kunstprojekter, cirkusprojekter og rollespil. Her bliver der arbejdet i de store og små børnefællesskaber.

I forlængelse af det, giver vi på Skovbrynet plads og mulighed til at børnene kan styrke fællesskabet i den hele gruppe samt i mindre grupper. Vi giver plads til at børn kan styrke etablerede relationer samt danne rammer for nye. F.eks. benytter vi os af legegrupper. I legegruppen skal børnene blive enige om en fælles leg gennem dialog, kompromis og samarbejde, som giver redskaber til at indgå i det store fællesskab.

Forældrene har et medansvar for at styrke børnefællesskaberne, og derfor opfordrer vi på Skovbrynet, til at forældrene laver private legeaftaler. Dette for at sikre barnets fortsatte inklusion og trivsel i fællesskabet. 

Siden er sidst opdateret 27. oktober 2020