Dannelse og børneperspektiv

Livet som barn på Skovbrynet er en dannelsesrejse, hvor vi skaber trygge ståsteder for børnene, giver dem gode værdier i samvær med hinanden, lærer dem at tage del i et fællesskab og interessere sig for andet og andre end sig selv. Vi vægter i høj grad at der skal være tid og plads til det enkelte barn. Derfor prioriterer vi at barnet i en tidlig alder, skal tage del i egen læring ved for eksempel; Tage tøj af og på, dække bord og rydde op efter sig selv. Ved samlinger i børnehaven og vuggestuen styrker vi barnets evne til at vente på tur og lytte til andre. Kompetencer, som barnet vil have gavn af i resten af sit liv, da det viser at barnet også giver plads til - og respekterer andre.

De voksne skal være gode rollemodeller, opmuntre og støtte børnene og via en observerende og systematisk reflekterende praksis, se om barnet Indtager en rolle der er med til at styrke dets selvværd og trivsel i fællesskabet.

Vi skal skabe et miljø hvor demokrati og medbestemmelse er en væsentlig del af børnenes dagligdag og hvor børnene har adgang til kreative, musiske og bevægelses aktiviteter, hvor legen er i centrum og hvor læring kan finde sted. I børnehaven arbejder vi trinvis med at invitere barnet til medbestemmelse i dagligdagen. Vi tager udgangspunkt i en ugentlig aktivitetsplan, så vi sikrer os at børnene får tilbudt aktiviteter, som udvikler dem i den ønskede retning. I aktivitetsplanen tages der dog altid højde for at justeringer og ændringer kan forekomme, afhængigt af børnenes interesser og behov. 

”Dannelse er det der er tilbage, når man har glemt hvad man har lært”

 

Ellen Key

 

Siden er sidst opdateret 27. marts 2023