Læring

Alle børn lærer forskelligt og bedst gennem leg. Som personale er vi opmærksomme på at det enkelte barn kan have et særligt behov, vi tilpasser derfor læringsmiljøerne med det formål at alle skal føle sig inkluderet i legen.

For at sikre optimale betingelser for læring, deler vi ofte børnene i mindre grupper. For eksempel går én pædagog på tur, en anden spiller musik og en tredje arbejder med en mindre sproggruppe. Vi ved fra forskning på området, at jo færre voksne der er i en gruppe, desto større fokus er der på børnene og deres læring. I børnegrupperne har vi fokus på fællesskabet, personlig udvikling, at kunne forstå egne og andres tanker og følelser, samt at kunne omgås både store og små.

Et eksempel kunne være; Når vuggestuen bager kager på stuen og efterfølgende går ud i sandkassen for at lave sandkage. I dette tilfælde, visualiserer børnene kagerne de havde bagt og tager denne nye erfaring med i legen. Det er med til at udvikle kreativiteten, og vi kan se tegn på at der har fundet læring sted.