Leg

På Skovbrynet starter legen i vuggestuen og fortsætter hele vejen op til børnene skal forlade Skovbrynet. Det er vigtigt at gøre en indsats fra start, så forståelsen og interessen for legen, forbliver en stor del af barnets liv på Skovbrynet.

Det er vigtigt for os at ramme børnenes interesser, så det giver mening for det enkelte barn, at deltage i legene.  Vi har fokus på at skabe et legemiljø, hvor alle børn kan se mening i at deltage. Vi vælger at tilpasse læringsmiljøet, så legen får de bedst mulige præmisser; eksempelvis kunne man udsætte frokosten, frugt, blive indendørs/udendørs og kunne genoptage en god leg senere.

Rammerne for legene kan være kreative værksteder Sørby-hallen, sportsbanerne, skoven eller en af vores legepladser.

For at inddrage vores forældre i dagens lege, synliggør vi det ved at dokumentere med billeder, skrive på stuens tavle og/eller skrive dagbog på Aula.

På Skovbrynet styrker vi børnenes bevægelsesglæde og personlige kompetencer (sprog, motorik, samarbejdsevne, sov.) gennem forskellige former for lege.

Den frie leg, hvor vi understøtter børnenes fantasi og skaber rammerne om interessen. Vi kan understøtte børnene ved at tilpasse stuen efter den specifikke interesse, f.eks. kunne stuen laves om til en dukkekrog, hospitalsstue eller zoologisk have. Vi benytter os også af at tage børneperspektivet ud i andre legemiljøer. F.eks. har vi taget udgangspunkt i børnenes interesse for biler. Legen startede på biltæppet, herfra blev legepladsen lavet om til et stort biltæppe. Legen endte med at alle tog et bamse kørekort på en motorisk udfordrende moon-car bane.

I vores voksenstyrede lege, skaber vi de visuelle rammer. Det kan f.eks. være boldspil, skattejagter o.l. Disse lege styrker motorikken, pulsen, de forskellige sanser samt læringen om et fælles mål.

På Skovbrynet skaber vi rammer for legen hvor vi arbejder ud fra de tre læringsrum; gå foran barnet - starter legen, introducerer legen og er rollemodeller for gode legerelationer - ved siden af barnet - deltager og understøtter legen - samt går bagved barnet - observerer legens udvikling og kan dermed lave aktiviteter med udgangspunkt i børnenes interesser -.