Pædagogisk læringsmiljø

Pædagogisk læringsmiljø er både indretning og organisering, men det er også den form for læring og kontakt, der foregår over hele dagen. Barnet befinder sig derfor i et pædagogisk læringsmiljø lige fra de træder ind af døren, til de går hjem igen. Det er af rigtig stor betydning, at vi som personale på Skovbrynet er opmærksomme på stemningen på de forskellige stuer – hvordan man som både barn og voksen oplever det at færdes på Skovbrynet. Vi er hele tiden opmærksomme på hvilken afgørende betydning vores egen rolle har for at læringsmiljøet bliver succesfuldt eller ej, derfor er vi på Skovbrynet hele tiden opmærksomme på vores egen udstråling og glæde over mødet med barnet.

Vi kommer på arbejde fordi vi glæder os til det.

På Skovbrynet arbejder personalet dynamisk, fordi vi ønsker at tilgodese de enkelte børnegruppers specifikke behov. Vi håndplukker og sammensætter personalet i teams, som vi mener vil gavne børnegruppen bedst muligt. På samme måde ønsker vi at flest mulige børn får gavn af det personale som har spidskompetencer inden for bestemte områder. Det ser vi blandt andet i form af vores fokus på musik, som samtlige børn på hele Skovbrynet har mulighed for at benytte i forskelligt omfang. I vuggestue og børnehave er indlagt en fast ugentlig dag, hvor der arbejdes med musiske aktiviteter, mens fritter og klub har mulighed for at tilmelde sig til band, og arbejder på denne måde med musikkens kreative udfoldelser i form af både sang og musik. I Skovbrynets dagligdag prioriterer vi også at alle børn får tilbudt et bevægelsesmiljø som rummer styrkelse af motorisk stærke børn, med evnen til at justere kroppen alt efter omgivelser og understøtter bevægelsesglæden.

Børnene på Skovbrynet møder i sin hverdag børn fra børnehave og skole på legepladsen og lærer af hinanden, hvilket styrker den sociale udvikling. Legepladsen bliver derfor grobund for mange elementer, da legepladsen også skaber mulighed for at stimulere motorisk udvikling og fantasifulde lege. På Skovbrynet danner børnene relationer på tværs af alderstrin. Børnene kender hinanden på godt og ondt, og ved hvordan de kan bruge hinanden på kryds og tværs. Børnene finder tryghed i det store fælles miljø.

I klubben og på fritteren arbejder vi meget med konceptet ”frihed under ansvar”, som giver børnene medbestemmelse for hvad deres fritid skal indeholde, hvilket giver en behagelig og tillidsfuld atmosfære i vores miljøer, da det styrker børnene i at opleve et ansvar for den daglige gode stemning.

Vi udnytter i høj grad vores fysiske kapacitet. Når skolebørnene er i skole, har børnehaven flere kvadratmeter at boltre sig på og vi har mulighed for at fordele os i mindre grupper. Herudover har vi et tæt samarbejde med hallen som benyttes næsten dagligt til, ved bevægelse, at få pulsen op. Vi har store grønne arealer som nabo, og det skaber rig mulighed for at gå på opdagelse i et foranderligt læringsmiljø med højt til loftet. Vi er også opmærksomme på legens betydning for barnets læring og udvikling, og vi ved at det er via en legende tilgang at børnene opnår de bedste læringsprocesser.

 

Siden er sidst opdateret 27. oktober 2020