Pædagogisk læringsmiljø

Pædagogisk læringsmiljø er både indretning og organisering, men det er også den form for læring og kontakt, der foregår over hele dagen. Barnet befinder sig derfor i et pædagogisk læringsmiljø lige fra de træder ind af døren om morgenen, til de går hjem igen om eftermiddagen. Det er af rigtig stor betydning, at vi som personale på Skovbrynet er opmærksomme på stemningen på de forskellige stuer – hvordan man som både barn og voksen oplever det at færdes på Skovbrynet. Vi er hele tiden opmærksomme på hvilken afgørende betydning vores egen rolle har for at læringsmiljøet bliver succesfuldt eller ej, derfor er vi på Skovbrynet hele tiden opmærksomme på vores egen udstråling og glæde over mødet med barnet.

Vi kommer på arbejde fordi vi glæder os til det.

På Skovbrynet arbejder personalet dynamisk, fordi vi ønsker at tilgodese de enkelte børnegruppers specifikke behov. Vi håndplukker og sammensætter personalet i teams, som vi mener vil gavne børnegruppen bedst muligt. På samme måde ønsker vi at flest mulige børn får gavn af det personale som har spidskompetencer inden for bestemte områder. I vuggestue og børnehave er desuden indlagt en fast ugentlig dag, hvor der arbejdes med musiske aktiviteter. I Skovbrynets dagligdag prioriterer vi også at alle børn får tilbudt et bevægelsesmiljø som rummer styrkelse af motorisk stærke børn, med evnen til at justere kroppen alt efter omgivelser og understøtter bevægelsesglæden.

Vi udnytter i høj grad vores fysiske kapacitet. Vi har hele dagen mulighed for at fordele os i mindre grupper både indendørs og udendørs. Vi har et tæt samarbejde med hallen som benyttes næsten dagligt til, ved bevægelse, at få pulsen op. Vi har store grønne arealer som nabo, og det skaber rig mulighed for at gå på opdagelse i et foranderligt læringsmiljø med højt til loftet. Vi er også opmærksomme på legens betydning for barnets læring og udvikling, og vi ved at det er via en legende tilgang at børnene opnår de bedste læringsprocesser.

 

Siden er sidst opdateret 27. marts 2023