Sammenhænge

Vi er en aldersintegreret daginstitution fra vuggestue og til klub. På den måde kan små og store have en udviklende barndom sammen i rigtig mange år – fra 0 år til 12 år. Sammenhænge omfatter de skift som børnene foretager, når de skifter fra et område til et andet. Det kunne eksempelvis være fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.

Vuggestue og børnehave udveksler personale på specifikke dage, for at skabe en genkendelighed hos vuggestuebørnene, ligesom børnegrupperne tager på besøg hos hinanden. Dette hjælper til at gøre sammenhængen fra vuggestue til børnehaven, så naturligt som muligt. Disse forhold gør sig også gældende for de børn der skifter stue i børnehaven, skal på fritter og i skole. Internt i huset har vi overleveringssamtaler hvor vi udveksler viden om barnet, til barnets nye primære voksne.

Vores mål er at alle børn skal kende alle voksne på Skovbrynet, og at alle voksne oplever alle børn som deres ansvar. 

Det er vigtigt for os, at børnene møder ind til en tryg og genkendelig hverdag, som gavner dem resten af deres liv her på Skovbrynet.

Siden er sidst opdateret 27. oktober 2020