Alsidig personlig udvikling

Læs om de enkelte afdelinger
 • Vuggestuen

  Den alsidige personlige udvikling dækker over barnets erfaring og barnets muligheder for at engagere sig i dagligdags aktiviteter. Vores læringsmiljø skal understøtte udviklingen af livsduelige børn.

  Måden vi arbejder med ovenstående, er ved at understøtte børnene i at blive selvhjulpne. Vi prioriterer tid i garderoben når vi skal ud eller ind, til at børnene selv får lov til at arbejde på at tage deres tøj på og af. Vi hjælper og guider hvor det er nødvendigt, men uden at gøre tingene for børnene.

   Vi holder samling hver dag. Her understøtter vi børnenes evne til at koncentrere sig om en fælles aktivitet og udvikler barnets medbestemmelse ved f.eks. at vælge hvilken sang der skal synges eller hvilken bog der skal læses højt.

  Børnene skal have en positiv erfaring med at tage ansvar for eget liv. Personalet skal være guidende, børnene skal være de aktive. Vi skal give børnene troen på selv at kunne, selvom verdenen kan være et uoverskueligt sted. Hjælpe dem med at skubbe til deres grænser, så de får en masse succes oplevelser ved at kunne selv og derigennem udvikle et stærkt selvværd.

   

 • Børnehaven

  På Skovbrynet møder vi børnene i nærmeste udviklingszone dvs. at vi som personale dagligt støtter og guider børnene så de tror på sig selv. Hvis et barn mestrer en opgave f.eks. et puslespil tilbyder vi et andet puslespil med større udfordring. Som personale er det vigtigt at skabe tillid mellem barnet og den voksne. Barnet skal have en oplevelse af blive hørt og opleve at den voksne tager barnet alvorligt. 

  Ved samlinger, leg og aktiviteter styrker vi fællesskabet, hvor det enkelte barn har mulighed for selv at stå frem og ligeledes lære at lytte til andre, vente på tur og have respekt for andres meninger.
  Vi arbejder med at udvikle kendskabet til egen identitet, hvem er jeg, hvor bor jeg, hvad hedder mor, far og søskende. 

  Vi arbejder med selvhjulpenhed til frokost hvor børnene selv dækker bord, henter sin madpakke/kop og rydder op efter sig. Ligeledes i garderoben når børnene selv skal tage tøj på, opfordrer vi dem til at prøve at lyne jakken 3 gange eller tage vanter på, inden de spørger om hjælp. Vi arbejder med selvtillid/selvværd ved at lade børnene opleve, at de selv mestrer udfordringer og opgaver de møder i hverdagen.

  Ved konflikter støtter vi barnet ved at sætte ord på og hjælpe med at løse konflikten i fællesskab med de andre børn. Vi hjælper barnet til at sætte ord på egne følelser, såvel vrede som glæde. Dette gør vi ved at anerkende barnets følelser. Vi taler med barnet, eller gruppen, om hvad der skete og hvordan de kan håndtere en lignende hændelse, næste gang de oplever den. Vi guider barnet så de får skabt en bevidsthed om Deres følelser, og hvorvidt de er hensigtsmæssige i den givne situation. 

  Hver gang vi voksne gør noget, som barnet selv kan, fratager vi dem en udviklingsmulighed.

 • Fritteren

  Vi har dagligt tilbud som skaber plads til personlig udvikling, i et bredt perspektiv så som: Sport, musik, kreative værksteder, ude liv osv.

  Vi skal hjælpe børnene med at fylde deres sociale værktøjskasse op, så de står stærkere til at kunne håndtere konflikter og frustrationer. Børnene skal kunne udtrykke deres følelser og håndtere konflikterne hensigtsmæssigt uden at miste gåpåmodet. Vi ønsker på de enkelte stuer at skabe en tryghed hos børnene, der gør at de har tillid til at de voksne kan hjælpe dem med at løse deres uenigheder, og få sat ord på deres følelser. Barnet skal opleve at der altid bliver lyttet, og at de bliver hjulpet i situationer hvor det er svært. Vi skaber små rum (Sy-værksted, træ-værksted, brætspil, osv.) til nære relationer, der gør at børnene har tillid til at komme med både store og små problemer, som der jo desværre kan være mange af, når man begynder at blive et ungt menneske.

  Vi som voksne vil gerne gå forrest, for at inkludere alle børn, og give børnene succesoplevelser. Ved som voksen at gå forrest, skaber vi en tryg overgang fra det usikre, ved at deltage i legen på egen hånd. Vi har oplevet et barn som har haft svært ved at overskue nye aktiviteter, som fx bordtennis pga. social utryghed og mangel på tro på egne evner. Den voksne har spillet med det enkelte barn, hvilket har ført til, at barnet med tiden har fået tro på egne evner. Derefter har den voksne sammen med barnet inviteret andre med i spillet og derigennem fået skabt rammerne om en fælles aktivitet. Vi ser nu et barn i udvikling, som selv deltager aktivt i bordtennis eller lignende aktiviteter, på eget initiativ.

Siden er sidst opdateret 4. november 2021