Kommunikation og sprog

Læs om de enkelte afdelinger
 • Vuggestuen

  Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer som fx barnets forældre og i fællesskaber med andre børn og det pædagogiske personale.

  Kommunikation og sprog er vigtigt for at barnet kan danne relationer og indgå i fællesskaber. Det ses bl.a. når den voksne rammesætter legen, og når børnene leger og interagerer med hinanden.

  I samarbejde med tale/høre konsulenten tilrettelægger vi aktiviteter for at understøtte barnets sproglige udvikling. Eksempler kunne være at arbejde med ord, lyde, sprogforståelsen, udtale mm. Forældrene inddrages, med henblik på at understøtte børnenes sproglige udvikling i hjemmet.

  I det daglige arbejder vi med kommunikation og sprog, ved at italesætte hverdagssituationer og spørge ind til børnene. Vi læser dagligt bøger og synger med børnene.  Et konkret eksempel på sprogarbejde med børnene er når vi gå på tur og italesætter hvad vi ser og møder på vores vej. De voksne fortæller hvad de ser, men vi griber også børnenes ord og fører det over i en samtale. Barnet peger på en fugl og siger ”Fugl”. Den voksne griber ordet og sige ”Ja der sidder en fugl på taget, jeg tror det er en allike. Se nu flyver den over på det andet tag.

  Vi skaber et læringsmiljø hvor børnene har mulighed for at udforske den sproglige verden på egen hånd, ved at have bogstavklodser, bøger og tegne redskaber tilgængeligt. Vi udsmykker stuen med børnenes egne kreationer, så vi kan have samtaler om former, farver og tankerne der knytter sig til Deres mesterværker.

  På Skovbrynet udvikler børnene også sproget igennem sang og musik. Vi har tilknyttet musikpædagog, der synger og spiller sammen med børnene. Børnenes alder og de temaer vi arbejder med på stuerne, afspejler sig i musikken.

 • Børnehaven

  På Skovbrynet arbejder vi meget med sproget, da det er centralt for at danne relationer og indgå i fællesskabet.

  Vi har samlinger hvor alle børn har mulighed for at komme til orde og lytte til hinanden. Vi har højtlæsning og dialogisk læsning hvor børnene skal være en del af historien og byde ind til handlingen. Vi læser de samme bøger flere gange, så børnene får gentagelser og større forståelse for historien. Vi arbejder med rim og remser og fjoller med ordene. På stuerne har børnene altid adgang til bøger, papir og skrivematerialer.

  Vi giver plads til - og deltager i legen, da børn bruger sproget mere i legen med de andre børn, end f.eks. ved en voksenstyret aktivitet. Hvis vi kan se at, børnene er i gang med en god leg, så stopper vi ikke legen for at kunne lave en pædagogiske aktivitet.

  Vi vægter sproget højt i den daglige kontakt med barnet, hvor vi er meget bevidste om at vi er rollemodeller. Vi sætter ord på de ting vi gør sammen med børnene. F.eks. ved frokost når børnene skal dække bord, siger vi til dem: Kan du sætte kanden på bordet og lægge bestik ved siden af tallerkenen? Eller når børnene er på værkstedet, siger vi: Jeg kan se, at du hamrer søm i med hammeren.

  På Skovbrynet udvikler børnene også sproget igennem sang og musik. Vi har tilknyttet musikpædagog, der synger og spiller sammen med børnene. Børnenes alder og de temaer vi arbejder med på stuerne, afspejler sig i musikken.

  Vi har fokus på både det talte sprog og på kropssprog, da kropssprog er en stor del af vores kommunikation. Det er vigtigt, at man kan aflæse andres kropssprog for, at kunne indgå i fællesskabet.

  Hvis der er to børn der leger brydeleg er det vigtigt, at kunne se om det andet barn stadig synes det er sjovt eller bliver ked af det, hvis brydelegen bliver for vild.

  Vi er bevidste om at nogle børn har udfordringer med sproget, derfor benytter vi os af mindre sproggrupper og talepædagoger.

 • Fritteren

  På Skovbrynet har vi fokus på den anerkendende kommunikation i dagligdagen. Vi er bevidste om at være rollemodeller for børnene, og understøtter en god tone mellem børn og voksne.

  Vi oplever det som en selvfølgelighed på stuerne, at hvis vi som voksne er glade og smilende, smitter det af på børnene. Vi taler respektfuldt til børnene og forventer at få det samme tilbage.

  Vi har særlig fokus på det verbale og digitale sprogbrug børnene imellem, og tager kraftig afstand fra mobning og grimt sprog. Vi er opmærksomme på de nye former for kommunikation, og derfor holder vi et vågent øje på deres kommunikation i dagligdagen.

  Børnene har nået en alder hvor de har et udviklet non-verbalt sprog, som vi forsøger at guide dem i at bruge positivt. Vi italesætter ofte hvordan deres attituder kan tolkes af deres omverden. 

Siden er sidst opdateret 4. november 2021