Krop, sanser og bevægelse

Læs om de enkelte afdelinger
 • Vuggestuen

  Som bevægelses institution er vi meget opmærksomme på at vuggestuebørn oplever og lærer gennem deres krop – de er deres krop. Derfor er det vigtigt at børnene får mulighed for at udforske og eksperimentere med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

  Vi bevæger os både ude og inde. Vores legeplads er indrettet i forskellige niveauer og med forskellige materialer som træer og buske, græs, jord, sand, asfalt og sten. Alt dette giver mulighed for at børnene kan udvikle sig gennem deres sanser og bevægelse.

  Når vi går på tur, tilstræber vi at børnene selv går og bliver kørt så lidt som muligt. Vi opsøger steder hvor børnene oplever og sanser nye ting og får endnu flere muligheder for at bevæge sig og styrke kroppen. F.eks. I skoven hvor vi skal gå over grene, gå i traktorspor eller gennem blade.

  Indendørs bygger vi motorikbaner hvor børnene får lov til at kravle, hoppe, rulle og balancere.

  Vi øver med børnene at kunne tage tøjet af og på, spise selv fra madpakken, sidde på toilettet, vaske hænder, kravle op og ned fra stolen og rydde op og andre grov motoriske aktiviteter.

  Børnenes finmotorik styrkes ved at lade dem bruge redskaber som; sakse, blyanter og når de lægger puslespil.

 • Børnehaven

  Skovbrynet er en bevægelsesinstitution, derfor vægter vi bevægelse højt hele dagen igennem.

  På Skovbrynet har vi den forventning at når barnet starter i børnehaven, skal det have en vis kropslig forståelse. I børnehaven er det barnet selv der skal tage sit tøj af- og på. Vi forventer derfor at, jeres barn, har kendskab og lyst til at være aktiv deltagende i af- og påklædning, samt at jeres barn er ble fri.

  Barnet skal have en fornemmelse af kroppens bevægelsesmuligheder og her mener vi at barnet f.eks. kan deltage i lege, i større og mindre grupper. Vi forventer at barnet begynder at have en fornemmelse og tilpasning af egen krop, afhængig af om de færdes i ude- eller inde rum, skal sidde stille eller deltage i en fysisk aktivitet.

  Vi tænker bevægelse ind i alle aktiviteter og går selv foran som en aktiv medspiller, både ved spisning, leg ud og inde samt i voksenstyrede aktiviteter.

  Vi benytter hallen, skoven, multirummet, samt bruger musik og sang til bevægelse, for at barnet kan udvikle sig motorisk, kropsligt og sanseligt. Dette er også med til at udvikle barnets selvværd, da glæden i at kunne mestre udfordringer giver troen på sig selv.

  Vi arbejder ud fra barnets sansemotoriske fokuspunkter, herunder fin- og grov motorisk, alt afhængig af alder, som indeholder forskellige bevægelser, som barnet skal lære i løbet af børnehavetiden.

  F.eks. de 3-4 årige, skal hoppe på gulv, stå på et ben, klippe med saks, barnet reagere hensigtsmæssigt på hvordan tøjet føles på kroppen. De 5-6-årige kan slå kolbøtter, kaste og gribe en bold, hoppe på et ben og klippe med en saks efter en streg.

  Ligeledes arbejder vi med at barnet får kendskab og viden om kropsdele og deres funktion gennem, sanglege, visualisering med billeder, dialog og berøring/massage.

 • Fritteren

  I Skovbrynets dagligdag prioriterer vi at alle børn får tilbudt et bevægelsesmiljø som understøtter bevægelsesglæden. Vi inddrager børnene i aktiviteterne, så deres interesser er i fokus og håber derved at de oplever glæden ved at bruge deres krop. Vi tilbyder blandt andet fysiske aktiviteter som boldspil, hvor pulsen kommer op og samspillet med de andre børn, styrker gamle og nye venskaber.

  Vi bestræber os på at tilbyde aktiviteter der kan tilgodese så mange børn som muligt, på tværs af børnenes forskellige interesser og kompetencer.

  Vi prøver f.eks. at aflure, hvad der optager børnene i computerspillene, med henblik på at tage det ud i den virkelige verden. I samarbejde med børnene, fik vi f.eks. lavet et skydespil på computeren om til et fysisk spil, som vi legede på vores boldbaner.

  Udover de fysiske krævende aktiviteter, benytter vi også kroppen til stille/sanselige aktiviteter. Det gør vi f.eks. når vi inddrager børnene i maddage hvor de smager, dufter, ser og mærker maden. På fritidshjemmet har børnene også mulighed for at spille musik med vores musikpædagog. Her får de lov til at afprøve, tilpasse og vælge instrumenter, for derefter at mærke magien, når der opstår sammenspil i mindre grupper. Der afholdes årligt band-aften, hvor børnene får lov til spille i deres bands med forældre, søskende og bedsteforældre som tilskuere. 

Siden er sidst opdateret 4. november 2021