Kultur, æstetik og fællesskab

Læs om de enkelte afdelinger
 • Vuggestuen

  Vuggestuebørn er nysgerrige på deres omgivelser. De lærer verden at kende gennem deres sanser og efterligner hinanden.

  Vi lægger grundstenene til fundamentet i en bredere kulturel forståelse. Jannik, vores musikpædagog, kommer og spiller og synger sammen med dem én til to gange om ugen. Musik er godt for børnene da
  Vi følger årets gang og holder traditioner som jul, fastelavn og påske.

  Børnenes fødselsdag bliver fejret med sang, flag og en gave fra vuggestuen.

  Til frokost spiser vi i mindre grupper, så vi har mulighed for i ro og mag at tale om hvad der er i børnenes madpakker og hvordan vi er sammen når vi spiser. Den nære relation og gode samtale under spisning, er med til at understøtte og udvikle børnenes sprog og sprog forståelse.

  Vi arbejder på at rammerne både ude og inde skal være indbydende at være i og give børnene lyst til at gå i gang med aktiviteter.
  For at børnene lettere kan overskue deres muligheder for hvilke lege de kan gå i gang med, begrænser vi udvalget af legetøj, bøger og materialer på de forskellige stuer. Løbende skifter vi bøger og legetøj ud, på den måde bliver børnene inspireret til nye aktiviteter og lege. Vi opdeler stuen i flere legezoner, så børnene har større mulighed for at fordybe sig i legen.

  I vuggestuen præsenterer vi børnene for bl.a. sang og musik, dukketeater, historiefortælling og kreative oplevelser, det giver mulighed for at skabe dialog blandt børnene om traditioner, kultur og værdier samt give børnene mulighed for at udtrykke sig kreativt og være aktiv deltagende.
  Vi laver aktiviteter både på stuerne, på tværs af stuerne, i aldersopdelte grupper og i fællesskab med børnehaven.

  Vi tilstræber at skabe tryghed og genkendelighed for børnene med faste rammer i hverdagen. Hver dag har sin faste rytme og bestemte aktivitet. F.eks. har hver ugedag sin aktivitet. Børnene skal lære at være en del af et fællesskab/gruppe, hvor der er øje hvor børnene forskellige baggrund, kultur og religion. Et af redskaberne er at vi holder samlinger, hvor der er tid og rum for at børnene kan øve sig i at fortælle om sig selv og des oplevelser, mens vennerne øver sig i at lytte.

  Vi værner om traditioner på Skovbrynet. Vuggestuebørnene vil opleve traditioner omkring jul, påske, barnets fødselsdag, fastelavn og Sant Hans. Vi er opmærksomme på om vi har børn i gruppen med anden kulturel baggrund, med traditioner der evt. kan bringes i spil så vi kan dele og få respekt for hinandens traditioner og værdier.

 • Børnehaven

  I børnehaven er kultur en stor del af barnets hverdag. Vi arbejder ud fra det synspunkt at alle børn er betydningsfulde og at man har krav på at møde respekt for den man er.

  Hele året igennem er vi opmærksomme på at børnene bliver tilbudt forskellige former for materialer såsom ler, træ, maling, perler, pap, modellervoks, der udvikler deres kreativitet. Desuden præsenteres børnene for bøger via højtlæsning og har selv tilgang til bøgerne.

  På Skovbrynet har vi træ - og kreativt værksted, hvor børnene ugentlig kan udvikle deres kulturelle og æstetiske sans, da det er med til at udvikle barnets forståelse for omverden.

  På Skovbrynet er musikken implementeret i dagligdagen. Vi har en musikpædagog, som kommer ugentligt og har sang og musik med børnene. Børnene bliver også introduceret for instrumenter. I maj måned øver vi sange, som børnehaven og fritidshjemmet optræder med, på Sørby Markedet. 

  Kulturen på skovbrynet er, at vi holder fast i mange traditioner, såsom højtider. F.eks. klipper vi gækkebreve til påske og fastelavnsris til fastelavn.

  Når barnet har fødselsdag, fejrer vi det ved at hejse flaget, synge fødselsdagssang og barnet får en gave.

  De største børnehavebørn laver cirkusforestilling og optræder for forældrene og de andre børn. I december måned værner vi om julens traditioner. Vi bager julesmåkager, går i kirke, danser om juletræ, går Lucia og børnene laver julegaver til deres forældrene.  

  Personalet i børnehaven skal havde øje for det enkelte barns kultrulle baggrund, samt inddrage disse forskelligheder i hverdagen og aktiviteter omkring traditioner. F.eks. forskellige spisevaner, familiemønstre, religion osv.

  Vi skaber læringsmiljøer der understøtter demokratiske beslutningsprocesser blandt børnene f.eks., hvilken bog skal vi læse, hvilken leg skal vi lege og herigennem give børnene medbestemmelse. 

  I respekt for at børnene skal opleve selv at kunne forvalte tid, rum og leg, minimerer vi afbrydelser og skift i aktiviteter. Vi forbereder børnene fra morgenstunden om dagens indhold, derved kan barnet få overblik over dagen og mulighed for at prioritere sin ”egen tid”. 

 • Fritteren

  På fritidshjemmet arbejder vi efter en årskalender hvor vi har fokus på kultur, æstetik og fællesskab.

  I løbet af året har vi større projekter som kunstprojekt, Lysfest, bandaften, Sørbymarked og sommerfest.

  I vores kunstprojekt arbejder vi efter et tema, der vælges fra år til år. Vi har f.eks. haft et Kim Larsen tema, hvor vi gav børnene et indblik i den danske musikkultur. Børnene kunne f.eks. male billeder hvor de kunne udtrykke deres egen version af Kim Larsen. Vi afholdt quiz omkring Kim Larsens sange. Temaet blev afsluttet med en fernisering hvor børnene fik lov til at vise deres produkt frem og samtidig se de andres kunstværk.  Vi holder lysfest hvert år omkring kyndelmisse og derved bevidstgøre børnene om at halvdelen af vinteren er gået, og vi går den lyse tid i møde. Festen bliver afholdt udendørs efter lukketid, så vi bedst muligt kan skabe overgangen mellem lyset og mørket. I dagligdagen kan børnene tilslutte sig kreative værksteder. Det kan være alt fra male, tegne, strikke og smykkeværksteder, samt digitale redskaber så som computer, Ipad o.lign. hvor børnene har mulighed for at udfolde deres kreative udtryk og interesser.

  Derudover har børnene også en unik mulighed for at arbejde med træ, keramik og glas i vores træ og glasværksted.

  Vores årshjul er naturligvis også præget af årets gang og højtider i valget af tilbud og aktiviteter.

  Vi er meget bevidste om at det er børnenes fri(e)tid de tilbringer på fritidshjemmet og i klubben. Vores hverdag bærer derfor præg af såvel tilbud og muligheder og i mindre omfang af skal-aktiviteter. Gennemførelsen af aktiviteterne er afhængig af børnenes egen motivation, vennernes indflydelse og vores overtalelsesevner.

  Børnene er nået en alder, hvor de er særdeles selektive i valget af venner. Vi har en afgørende indflydelse på børnenes sociale trivsel og indbyrdes relationer. Især blandt de største børn er dialog og vejledning i omgangstonen vigtigt. Vi er særligt opmærksomme på hvordan børnene anvender digitale medier hinanden imellem, samt måden de kommunikerer med omverdenen på via disse medier.

   

Siden er sidst opdateret 4. november 2021