Natur, udeliv og science

Læs om de enkelte afdelinger
 • Vuggestuen

  Naturoplevelser i barndommen har både har en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.

  Et hverdagseksempel på dette kunne være når vi finder dyr og insekter på legepladsen, vi voksne går sammen med børnene og udforsker sten og træstubbe, så børnene selv kan blive nysgerrige og udforske det ukendte under overfladen. Vi undersøger store og små krible-krable dyr med børnene, snakker om hvad de hedder, hvor de bor, om det er over eller under jorden, oppe i træerne, hvordan de ser ud osv.  

  I vuggestuen planter børnene blomster med bedsteforældrene på bedsteforældredag. Blomsterne går de og passer på, vander og ser vokse op. Vi snakker med børnene om hvad Deres blomst er for en, hvor stor kan den mon blive, hvad farve har den og er der andre i vores have der ligner den osv. Vi har bærbuske som børnene selv kan plukke af og smage de forskellige nuancer, sur, sød, saftig, bitter, moden, umoden osv.  

  Vi taler også om årets gang, synger sange efter årstiden, lærer at mærke efter kulde, varme, blæst, regn og arbejder med at give børnene en forståelse for de forskellige årstider og vejrtyper.  Vi bruger naturen som et motorisk læringsrum, på legepladsen er der et varieret terræn og underlag som er motorisk udfordrende, vi gør også brug af den nærliggende skov som også har et varieret og spændende terræn. Vi finder materialer i naturen som børnene kan lave kreative ting ud af, hvor kun fantasien sætter grænser.

 • Børnehaven

  I børnehaven vægter vi at børnene har mulighed for at opleve naturen på forskellige måder. Vi benytter vores legeplads, skov, boldbane og nærområder i alt slags vejr.
  Vi tager jævnligt på ture både i nærmiljø og lidt længere væk.

  Når vi går i skoven, går vi gerne udenfor stierne. Her udfordrer vi børnenes fysik/motorik og giver mulighed for sanseoplevelser. Det giver børnene en selvforståelse for egen krop, og hvad den formår.

  Børnene bliver nysgerrige for hvad der gemmer sig under sten og bag buske. Børnene udfordrer også deres fantasi, det oplever vi ved at fældede træer bliver til drager, skraldebiler og skibe. Vi bygger huler, som vi vedligeholder og ofte besøger.

  Vi undersøger dyr, insekter og planter i skoven og på legepladsen. Vi laver spireforsøg, sår blomster på legeplads og nærområde. Vi har bedsteforældredag, hvor der bliver plantet blomster som barnet passer og følger.

  Derudover arbejder børnene med former, vægt og størrelser. F.eks. ved at måle træer, løfte grene/sten og undersøge former på planter, svampe og sten. 

  Vi lærer børnene at passe på naturen, vi indsamler skrald og sorterer det herefter. I forbindelse med at vi hvert år deltager i affaldsindsamling med naturfredningsforeningen læser vi bøger, spiller spil, ser film omkring affald og genbrug.

  Vi anvender Ipads, Computer og internet når vi sammen med børnene dokumenterer dagligdagen.  Når børnene er nysgerrige på ny viden, kan vi søge oplysninger sammen med dem og på den måde introducere dem til den digitale verden. Skovbrynet har desuden indkøbt robotter der kan programmeres af børnene.

 • Fritteren

  Skovbrynet ligger i et trygt lokalsamfund, hvor vi har naturrige omgivelser. Her benytter vi os af udelivet til aktiviteter. To gange årligt at igangsætter vi ’Go praksis’, det er en masse udeaktiviteter på tværs af aldersgrupperne: Rollespil, leg, bål, skovaktiviteter, madlavning, kreative værksteder, hoppepude, sportsaktiviteter mv. vi mener at det giver børnene ideer og en forståelse for hvad uderummet kan bruges til samt mulighed for fælles aktiviteter hvor store og små børn kan mødes i en leg eller oplevelse.  

  Sammen med børnene udforsker vi årstiderne, hvor vi samler naturmaterialer til kreative værksteder. Vi udformer græskarhoveder til halloween, lysfest hvor vi udforsker mørket og dets muligheder. Til Skt. Hans tænder vi bål og heks brændes af. Nisseløb til jul hvor forskellige nisseposter bliver fordelt rundt på matriklen.

  I det daglige har vi: En stor og rummelig legeplads som huser to multibaner, med mulighed for fodbold, hockey, basketball, tennis, stikbold mv. Derudover er der et stort udeareal, hvor mulighederne er mange, der kan klatres, gynges, rutsjes, hoppes, graves og ikke mindst masser af moon-car og banancykel-kørsel.

  Vi har på fritidshjemmet valgt at se science i en kontekst der siger, at vi går fra det abstrakte til det konkrete – vi som pædagoger følger med i, hvad der sker i den store verden, og skaber en mental bro og sammenhæng for naturvidenskabsforståelse i det daglige. Børnene på Skovbrynet kan stifte bekendtskab med den digitale verden, da vi på stuerne har tilbud som, PlayStation, Wii, Nintendo, iPads, PC, programmering og styring af robotter.

  Vi forsøger i det daglige at inddrage overvejelser og sammenspil mellem naturen og naturens ressourcer og bæredygtighed i vores læringsmiljø, fx har vi fokus på at bruge natur og genbrugsmaterialer i det kreative værksted.

Siden er sidst opdateret 27. oktober 2020