Social udvikling

Læs om de enkelte afdelinger
 • Vuggestuen

  I vuggestuen får børnene mulighed for at opleve glæden ved de sociale aktiviteter, som personalet skaber rammerne for. Vi sætter os i børnehøjde og går forrest som rollemodeller i legen og relationen. Helt konkret leger vi køkken, at vi er ude og handle, vi lægger puslespil, taler om former, farver, følelser osv.

  Dette gøres bl.a. ved vores daglige samlinger. Her er vi opmærksomme på hvem vi er sammen med, vi synger bl.a. navnesange og vi øver med børnene at kunne vente på tur, tage hensyn til hinanden så aktiviteterne gennemføres i en hyggelig atmosfære.

  Vi er bevidste om at børnene skal lære at kunne udvise omsorg overfor andre og kunne sige ”stop”, når børnene oplever uenigheder. Dette får børnene hjælp til, fra den voksne der viser dem hvordan tingene kan løses eller være i stedet for.

  Vi arbejder med at skabe et vuggestuemiljø der understøtter børnenes naturlige opmærksomme og hjælpsomme tilgang til fællesskabet.

   

 • Børnehaven

  Skovbrynets mål er at styrke barnets sociale udvikling. Vi støtter barnet i at indgå i nogle gode venskaber, samt at have en følelse af at have en ven og være en del af fællesskabet. Dette gør vi ved at se, lytte og tale med barnet om, ”hvem er dine venner? ” og hjælpe barnet ind i legen. 

  I hverdagen er vi opmærksomme på børnenes forskelligheder, og dermed opmærksom på, hvilken støtte barnet skal have for at indgå i legen med de andre. Med de mindste børnehavebørn arbejdes der med, at barnet er i stand til at være i en leg med andre, kunne deles om legetøjet og se og lytte til vennerne.

  Med de mellemste børn arbejdes der med fordybelse og det, at kunne forblive i legen. Ligeledes arbejder vi med at barnet på sigt kan indgå kompromisser, kan aflæse andre børn og give plads til andre.

  Med de største børnehavebørn arbejder vi med at børnene selv skal forsøge at løse små konflikter på egen hånd, igangsætte lege, gå til og fra en leg på en konstruktiv måde, samt have et pænt sprog over for hinanden.

  Vi prioriterer barnets sociale udvikling, dette gør vi ved at give barnet tiden og rammerne til at forblive i legen, med så få afbrydelser som muligt. Alle børn skal have en oplevelse af at de er en del af fællesskabet. Vi arbejder med medindflydelse, børnene inddrages i beslutninger om F.eks. hvad skal vi lege, hvilken bog skal vi læse, skal vi lege ud eller inde. Det betyder at vi må tilpasse vores pædagogik til børnenes interesseområder, så vidt det er muligt.  Vi er opmærksomme på at give alle børn lige mulighed for at byde ind, men også at alle børn har brug for noget forskelligt, i forhold til at nå samme mål.

 • Fritteren

  På fritidshjemmet styrkes den sociale udvikling ved at lege og være sammen med andre børn og voksne. I hverdagen udspiller det sig både i mindre grupper, men også i større fællesskaber. Det vigtigste for os er, at børnene trives og udvikler sig positivt.

  Vi tilstræber at tilpasse vores praksis efter det enkelte barns behov og sociale udvikling. F.eks. hjælper vi de børn der har svært ved at indgå i et fællesskab. Her er vi opmærksomme på at hjælpe barnet ind i andres lege eller få barnet til at invitere andre ind i sin leg. F.eks. brætspil hvor den voksne er med som støtte, og skaber rammerne om en leg med flere deltagere.

  Vi oplever også den sociale udvikling i mindre fællesskaber, det kan f.eks. være i diverse lege, hvor man skal indgå i dialogen og ofte må affinde sig med at gå på kompromis for at legen kan fortsætte.

  Det kunne f.eks. være at en voksen tog en mindre gruppe børn ud af de faste rammer, som kunne være vores træværksted eller skoven, men kunne også være et male værksted, hvor der arbejdes med venskabstema. Her skabes nye fællesskaber, som er med til at styrke den sociale udvikling.

  I det større fællesskab deltager vi årligt til Sørbymarkedet med vores børnekor. Her forventer vi, at alle fritidshjemsbørn deltager. Målet ved dette er at bidrage til den lokale idrætsforeningens arbejde, som mange børn er en del af. Vi har også løbende arrangementer og turneringer, på tværs af aldersgrupper i fritidshjem og klub.

Siden er sidst opdateret 27. oktober 2020