Kost og sundhedspolitik

Vi vil gerne fremme sunde vaner hos børnene

Ud fra Slagelse Kommunes vejledning har Skovbrynet i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for en kost og sundhedspolitik.

Formål

Formålet med en fælles kost og sundhedspolitik for Slagelse Kommunes 0-18 årige er:

 • At fremme sunde kostvaner, herunder skabe forudsætning for social og individuel trivsel.
 • At skabe en fælles ramme på kostområdet for alle børn og unge i kommunen.
 • At kostpolitikken indgår i de enkelte institutioners og skolers dagligdag.

Skovbrynets formål

Vi ved at sund kost og fysisk aktivitet har stor betydning for børns vækst, udvikling og trivsel, og der kan være risiko for, at sygdomme kan forekomme senere i livet, hvis vi ikke inddrager det i hverdagen. Personalet på Skovbrynet har derfor den vigtige opgave i hverdagen at være et godt forbillede på, hvad en sund og god levestil er. Vi skal derfor være bevidste om, at vi har et medansvar i at børnene tillægger sig en sund vej frem i livet, men at forældrene har det endelige ansvar for deres børns sundhed, livsstil og kostvaner. Personalet vil altid være behjælpelig med at finde relevante pjecer, foldere og henvise til hjemmesider med råd og vejledning.

På Skovbrynet bestræber vi os på at kosten skal være sammensat efter de retningslinjer som Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen anbefaler:

 • Spis frugt og meget grønt – 6 om dagen
 • Spis fisk og fiskepålæg – flere gange om ugen
 • Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød - hver dag
 • Spar på sukker – især fra sodavand, slik og kager
 • Spar på fedtet – især fra mejeriprodukter og kød
 • Spis varieret og bevar normalvægten
 • Sluk tørsten i vand
 • Vær fysisk aktiv – mindst 60 minutter om dagen, samt have pulsen op to gange om ugen

Desuden er det vigtigt at vi på Skovbrynet i øvrigt sørger for:

Fælles på Skovbrynet

 • At vores morgenmadordning er sund, nærende og mættende. Derfor tilbyder vi brød, havregryn, havregrød. Morgenmaden tilbydes indtil kl. ca. 7.45. Børnenes egen morgenmad må ikke medbringes.

At sikre børnene hver dag har fri adgang til frisk drikkevand hele dagen – vi stiller isvand til rådighed i vores termodunke og lærer børnene at bruge vores koldtvandsdispenser.

 • At medtænke sund kost og fysisk aktivitet hver dag i vores pædagogiske arbejde. Vi finder det vigtigt for børnenes trivsel og sundhed, at børnene hver dag hele året kommer ud at lege. De største børn fra Lysthuset har dog mulighed for selv at vælge. Ugentligt (gerne oftere) kommer vi med tilbud om bevægelse og sport, og benytter de faciliteter vi har i nærmiljøet såsom hallen og skoven.
 • At vi engang imellem vil lave sund og nærende mad til og sammen med børnene. På den måde kan og vil vi lære og give børnene medindflydelse på, hvad der er godt at spise – og hvad der er sundt og usundt. I forhold til børnenes alder deltager de i processen omkring indkøb, tilberedning, borddækning og oprydning.
 • At vi vil respektere børnenes og forældrenes kostvaner, og altid servere og evt. varmer det mad, som de har fået med hjemmefra. I tilfælde af at maden ikke lever op til de sundhedsmæssige rammer, vil vi orientere forældrene herom.
 • At det endvidere er vigtigt, at specielle fødevarer eller diæter altid medbringes af forældrene og at kosten aftales med personalet/lederen – i særlige tilfælde kan en lægeerklæring påkræves. Vi tager selvfølgelig hensyn til religion, allergier og vegetarer, dog prøver vi så vidt, det er muligt at udfordre alle børns madvaner.
 • Fødevarestyrelsen foreskriver at frokosten er et af dagens hovedmåltider, og derfor er det vigtigt, at den er både god, sund og nærende. Det gælder både børn, som skal være friske i børnehave, skole og fritidshjem hele dagen. Børnenes frokost er naturligvis først og fremmest forældrenes ansvar. Men børnene får omkring halvdelen af deres energibehov dækket af mad, som de spiser, mens de er her. Derfor er det også vigtigt, at vi som institution tager aktiv del i bestræbelser på at give børn og unge sunde madvaner. Vi vil derfor på Skovbrynet i samarbejde med forældrene, så vidt det er muligt, leve op til Fødevarestyrelsen og ”Alt om kosts” anbefalinger om at frokostmadpakken bør indeholde mellem 60-100 g frugt og grønt og at halvdelen er groft. Derudover anbefaler de 1½- 2 skiver rugbrød el. anden form for groft og i meget begrænset omfang sukkerholdige produkter, såsom petit danone, mælkesnitte, knoppers o. lign.
 • At Skovbrynet i henhold til Slagelse Kommunes Ryge- og Alkoholpolitik som udgangspunkt er et røgfrit og alkoholfrit område. Personalet på Skovbrynet skal ryge udenfor matriklen.

Fødselsdage

- og andre festlige arrangementer

 • Er der kager til private arrangementer som holdes i institutionen fx barnets fødselsdag, er der ingen begrænsninger for hvilke typer af kager, de må tage med, fordi sådanne private arrangementer ikke er omfattet af fødevarelovgivningen. Men alle forældre skal være bevidste om, at der er tale om kager fremstillet i private hjem, og at fremstillingen derfor ikke er omfattet af myndighedernes kontrol.
 • Er der derimod tale om kager, der medbringes som et led i en madordning, må der kun medbringes brød og bagte kager uden creme, flødeskum eller lignende, fordi der ikke må være nogen sundhedsmæssig risiko ved de brød eller kager, der serveres.
 • Holdes fødselsdagen her i huset, modtager vi gerne medbragte fødevarer såsom, kager, boller, kagemand, flødeboller o. lign. Forældre er også meget velkomne til at deltage. Men vi ser gerne, at børnene kun medbringer en enkelt ting, da vi oplever at børnene ikke kan spise mere, og at vi gerne vil leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Forældrene er også velkomne til at komme og lave mad i huset på selve børnefødselsdagen, men personalet kan ikke stille hjælp til rådighed.
 • Er vi heldige at blive inviteret til fødselsdag ude af huset, hvor vi får frokosten serveret, bestræber vi os på, at alle børn går mætte fra bordet. Dog tilbydes alle børn altid madpakken, når vi kommer hjem fra fødselsdag. Får vi slik og andet godt serveret, spises dette kun under selve fødselsdagen og evt. slikposer bliver ikke bragt med tilbage i institutionen.

Hygiejniske forhold på Skovbrynet

 • At lære børnene om god hygiejne – det vil blandt andet sige at børnene lærer at vaske hænder grundigt før måltiderne og lærer ikke at sutte på fingrene undervejs.
 • At vi skal huske, at der er begrænsninger for, hvor ofte vi tilbereder mad, hvad vi må lave og hvilke råvarer vi må bruge. En gylden tommelfingerregel er, at personalet må lave mad sammen med børnene 6-8 gange årligt ved lejlighedsvise arrangementer fx ved båldage,
 • højtider ol. Herudover er det dog tilladt at lave simple retter sammen med børnene 2 gange om ugen. Læs eventuelt mere herom på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
 • At det er vigtigt, at madlavningen i øvrigt foregår hygiejnisk forsvarlig. Hold fødevarerne adskilt og lav kun en eller to ting ad gangen. Smid resterne ud og undgå at forkølede børn deltager. Dette gælder også, når vi laver mad på bål – derfor kan det være nødvendigt at forberede visse fødevarer ”hjemmefra”.
Siden er sidst opdateret 11. november 2022