Profil

Vi har mange målsætninger

Historie

Engang var vores navn Sørbymagle Fritidshjem – oprettet i 1979. Vi startede som fritidshjem i en tidligere lærerbolig. 25 børn var indskrevet. Presset på ventelisterne blev større og endnu en lærerbolig blev inddraget til institution. De 2 lærerboliger, som var beregnet til 2 familier, “husede” nu 50 børn og personale. Det var før 1986.
Det var fødedygtige folk der boede i de mange røde og gule huse og planerne for en udvidelse gik i gang. I 1986 gik udbygningen i gang - behovet var 70 - men der blev bygget så der kunne være plads til 80. Få måneder efter, at vi var kommet i gang i de nye rammer - blev der behov for  plads til 80 børn.

Vi var blevet en aldersintegreret institution - hvor der også var børnehavebørn - altså børn i alderen 3 – 11 år. Forældrerådet havde forudset, at vi skulle have et nyt navn der passede til den nye virkelighed og det blev Skovbrynet. Stuerne fik navne derefter - Blomster, Kogler, Rødder, Knaster og så lige Lysthuset for de største.

Det gik godt!  

Institutionen og børnene trivedes, og der blev behov for at tage imod 20 børn mere - og vi blev udvidet til 2 børnehavegrupper. Men hvor der er hjerterum er der husrum - så det gik, selvom pladsen var lidt trang.  
 
I 1992 øgedes behovet endnu engang, og der skulle være plads til 30 børn mere. Derfor fik vi i løbet meget kort tid en pavillon tilknyttet, som skulle huse de største børn.  
1.8.96 besluttede Hashøj Kommune, at der skulle være pasningsgaranti og det gav en ny afdeling til os. Det der tidligere var det gamle klubhus “Siffen” fik en kærlig hånd og et nyt navn. Vi valgte at lave en storbørnsgruppe bestående af de mange 4. og 5. Kl. børn. De børn skal nemlig have nogle helt ekstraordinære rammer for dagligdagen. De har på det tidspunkt i deres liv været på institution i nogle år og har brug for en anderledes udslusning til at klare sig på egen hånd. I den alder kommer børn oftest kun af lyst og derfor blev navnet naturligvis ”Lysthuset”. Dags dato stortrives vi stadig.   
                                        
Den 1. august 2004 er den gamle pavillon nedlagt og vi har taget vores nye flotte hus i brug. Her er børnehaven om formiddagen og frittergruppen om eftermiddagen.
1.1.2009 fik vi tilknyttet fritidsklub med plads til 37 børn. Børnene er her derfor fra 3 år – til og med 6. klasse. Et meget langt og givtigt forløb i et barns hverdag. Og det giver så et stort hus - en stor familie - mange børn og mange voksne. Og dermed mange muligheder i et rigt miljø. Ikke en eneste dag er kedelig.
Udviklingen fortsætter. Igennem mange år kunne vi se muligheden i at også børn under 3 år kunne være en del af vores hus. Den 1. august 2015 åbnede vores vuggestueafdeling så med 6 børn. Vi er derfor integreret fra 0 - 13 år. Det er en rigtig god institutionstype til vores område.
1. januar 2017 blev Sørby vuggestue og børnehave sammenlagt med Skovbrynet. Det skete efter anmodning fra bestyrelsen for den selvejende institution.