Digital profil

Vi har en digital profil

På Skovbrynet har vi meget fokus på digitale medier som leg- og læringsredskab for børn. Vi opdeler vores digitale udvikling indenfor tre fokusområder:

  • Digitale læringsredskaber.
  • Digitale redskaber til dialog med hjemmet.
  • Digitale redskaber til planlægning og dokumentation.

Digitale læringsredskaber

På Skovbrynet har vi forskellige digitale læringsredskaber. Det er den helt almindelige pc, videokamera, digitale kameraer og tablets.

Ikke mindst Tabletteknologien har gjort det muligt for helt små børn at bruge de digitale medier til leg og læring. Det ændrer forudsætningerne for, hvordan børn modtager læring, da børn via tablets får en mere fremtrædende og selvstændig rolle i læringssituationen. Brugerfladen i tablets er så intuitiv at små børn kan lege med dem på linje med træklodser og bamser. Hvis børn har adgang til tablets, bliver deres digitale færdigheder derfor grundlagt allerede fra børnehavealderen. Med en tablet har barnet for eksempel kamera, lydoptager, redigeringsprogram og afspiller i ét værktøj, som barnet nemt kan håndtere via den intuitive brugerflade. Når børn og voksne hurtigt og nemt kan dele viden, apps og læringsmidler via tablet, skabes viden og ideer i et eksperimenterende fællesskab. Brugen af tablets åbner for et helt nyt læringsmiljø. Vi har nøje udvalgt, hvilke spil/apps vi har i brug i institutionen. De skal understøtte Skovbrynets pædagogik og læringssyn. 

Til dialog med hjemmet

Vi vil meget gerne tale med forældrene om barnets trivsel, hverdags oplevelser og aktiviteter. Vi har generelle informationer vi gerne vil viderebringe. Vi vil også meget gerne være nærværende i forhold til børnene.

Her er den digitale kommunikation og information en stor hjælp. Aula er en rigtig god platform for denne kommunikation. Aula kan bruges på pc, tablets og mobiltelefon. Her noterer forældrene hjemmefra når et barn har fridag eller er syg, hvornår barnet afhentes og af hvem. Det er her forældrene angiver hvornår familien holder ferier og barnet derfor har fri, det er her forældre og personale har mulighed for at skrive til hinanden, eksempelvis kan personalet minde om at i morgen, skal børnene være på Skovbrynet til en bestemt tid grundet en aktivitet, ligesom vi hurtigt kan sende en besked ud til alle forældre, at vi har en børnesygdom, lus eller andet. Aula er også vores stamkortsystem, hvor alle de nødvendige oplysninger om barnet, kontaktinformationer til forældrene og meget mere er samlet. Vi forventer at forældrene udfylder dette og i øvrigt vedligeholder med nye kontaktinformationer. 

Til planlægning og dokumentation

Vi arbejder digitalt med de pædagogiske mål og dermed den nye styrkede pædagogiske læreplan. Det at digitalisere den pædagogiske læreplan gør at den er meget mere "virkelig", den udarbejdes i nuet, mens vi arbejder med projektet. Med tablets kan vi eksempelvis notere oplevelser og tage billeder når det sker, altså "ude i felten" og det er vi sikre på er fremtiden. Alle processer i et projekt beskrives, planlægges, gennemføres, dokumenteres og evalueres digitalt. Processen er gennemskuelig og åben for alle medarbejdere i den enkelte virksomhed, ledelsen i virksomheden og for pædagogiske konsulenter samt ledelse i Center for dagtilbud, som har tilsynspligten i forhold til institutionerne i Slagelse Kommune. 

Siden er sidst opdateret 6. september 2021