Dokumentation

Barnet oplever en masse ting, og det vil vi gerne dokumentere

Når barnet begynder sit spændende børnehaveliv hos os - laver vi sammen med barnet en mappe - som skal følge barnet i hele børnehavetiden.

I mappen indsættes sammen med barnet ting som opleves. Kort sagt oparbejdes en identitetsmappe - hvem er barnet - hvad oplever det, fotos og fortællinger, sangbøger som barnet bruger osv. - faktisk ingen begrænsninger. Forældre og barn kan undervejs kigge i mappen og dele oplevelserne - og når barnets børnehavetid er slut - tages mappen med til skolen som en del af brobygningen og tages senere med hjem - til minde og en god historie om "min børnehave".

Dokumentation på Skovbrynet

En naturlig del af et forløb - en proces - er en form for dokumentation. Her vil man som forældre og som personale kunne få et fingerpeg om, hvad børnene har lært af aktiviteten.
Vi kender alle til børn der bliver spurgt "hvad har du lavet i børnehaven - fritidshjemmet i dag", og svaret er "ikke noget".

Derfor synes vi, det er vigtigt, at synliggøre at det "ikke noget" faktisk indeholder et meget højt aktivitets og samværsniveau på Skovbrynet.

De pædagogiske medarbejdere bruger veltilrettelagte dokumentations og evalueringsmetoder - som I via forældresamtaler også vil kunne få et dybere indblik i.
Men i dagligdagen sørger vi for i stor udstrækning at lave billeddokumentation, ferniseringer og lignende.

Vi har et godt værksted - som er meget populært hos vores børn og som er meget produktivt.

Videoer bliver også jævnligt fremstillet til brug for dokumentation af de mange forløb.
Årets musik på markedet - bliver lavet på DVD/USB.  I 2011 var det 25. gang vi spillede på Sørby marked.

Siden er sidst opdateret 9. december 2019