Brobygning

Vi brobygger på flere måder - læs her hvordan

Samarbejde i vores lokale område er meget vigtigt for os. Der brobygges på flere planer:
Overordnet set ser vi Skovbrynet som en meget aktiv brik i vores lokalsamfund.
Vi deltager i de processer vi kan være med i - såvel via idrætsforeningen, SIFs venner, hallen osv.

På det pædagogiske plan - brobygges der mod de mindste børn i dagplejen - og på den måde at 2 gange om ugen er dagplejen i vores lokaler. Det giver dermed et øget kendskab til hinanden.

Der brobygges til i hele huset hvor der laves besøg hos hinanden og "overleveres vigtige" opmærksomheder, inden barnet skifter børnegruppe.

Der brobygges med skolen i forhold til børnehaveklassen - og de ting der kan udvikles der til gavn og glæde for barnets start i skolen. Derudover er der en god udvikling i gang med specielt indskolingsklasserne fra børnehaveklassen til og med 4. klasse - hvor der afholdes fælles forældresamtaler og i den udstrækning forældrene giver os lov via en skriftlig erklæring - er der samarbejde om det enkelte barn.

På ledersiden er det hensigten, at der afholdes et møde ca. 1 gang pr. md. mellem ledelsen på skolen og ledelsen på Skovbrynet - hvor der evalueres på samarbejdet og evt. sættes nye initiativer i gang.

Sidste nye er at der er iværksat et meget struktureret årshjul for overgangsarbejde mellem dagtilbud og skole - med helt klare beskrevne opgaver for henholdsvis skoleleder og dagtilbudsleder - og medarbejderne begge steder.

Årshjulet kan udleveres til forældrene efter ønske.