God praksis

Vi ønsker at udvikle os

I forbindelse med udvikling af daginstitutionsområdet iværksatte Slagelse Kommune et pilotprojekt om pædagogisk praksis  - best practise - kært barn har mange navne.

Vi var så heldige at blive udvalgt som 1 af 3 institutioner - og fik tilknyttet konsulentbistand - som så fulgte os i vores hverdag.

Det var en sund øvelse at få nye øjne på hverdagens praksis i børnehaven - og det afstedkom dialog indenfor hele området - og derpå fulgte nye tiltag.

Det vi lærte i denne periode var bl.a, hvor vigtigt det var, at vi voksne var forberedte til dagens tiltag med børnene - således der var gennemtænkt spændende og sjove læringsmiljøer.

Men det og mange andre ting var og er stadig med til at vi har en værdifuld hverdag for både børn og voksne.