Grønt flag

Naturen skal være en aktiv del af børnenes dagligdag

I samarbejde med Hvilebjergskolen arbejder Skovbrynet på at erhverve det grønne flag, som er et projekt under Friluftsrådet og de grønne spirer, der har til formål at gøre naturen til en aktiv del af børnenes hverdag.

Temaet der arbejdes med varierer fra år til år, ligesom tidspunktet for afvikling af projektet kan ligge forskelligt. Selve projektet skal dokumenteres og godkendes af Friluftsrådet og de grønne spirer, og der skal derudover også udfærdiges en grøn handleplan for institutionen.

Da Skovbrynet jo er en aldersintegreret institution med børn i alderen fra 0 år til 13 år, har vi valgt, at fritidshjemmet og klubben primært arbejder sammen med skolen.

Børnehaven arbejder ud fra:

  • Grønne spirer

Skolen arbejder ud fra:

  • Friluftsrådet

Flaghejsningen sker på samme dag for Hvilebjergskolen og Skovbrynet, hvor borgmesteren har det ærefulde hverv at få flaget til tops.