Faglige tilbud

Vil du vide mere om de faglige tilbud, vi har til jer? Vi kan guide dig

Du har mulighed for at henvende dig til os, hvis du har svært ved at gennemskue de tilbud, du og dit barn kan få glæde af. Vi kan hjælpe dig igennem og anvise muligheder for tværfaglig hjælp. Vi har mange samarbejdspartnere i det kommunale regi.

Siden er sidst opdateret 30. november 2020