Åbningstider

Skovbrynet - åbningstider

Børnehavens åbningstid:

  • Mandag
    Kl. 6.00-16.45 
  • Torsdag - Fredag
    Kl. 6.15-16.45

Fritidshjemsafdelingen har åbent alle dage fra 6.00 - 16.45.

På skoledage har fritidshjemsafdelingen lukket mellem 8.00 - 14.00

Under skoleferier og på skolefridage er fritidshjemsafdelingen åben hele dagen, som ovenfor.

Fritterbørn der har morgenmodul kan komme hele dagen i ferie og på skolefridage. Børn uden morgenmodul kan komme fra kl. 8.00 i ferie og på skolefridage.

Klubben har åbent - når skolen slutter og indtil 16.45 hver dag. Derudover er der aftenarrangementer efter aftale med klubbørnene og deres forældre. Dette meddeles ved opslag og informationer til hjemmet.

Klubben har åbent på skoledage.

Klubbørn har mulighed for en dispensation således at de kan møde ind i et morgenmodul inden skolestart. Ønskes dette rettes der henvendelse til Mikkel.