Børn med særlige behov

Skovbrynet - børn med særlige behov

Vi tager hensyn til børn med allergi og lignende. Husk at give os en orientering om dit barns eventuelle problem, så vi i fællesskab kan gøre det godt for barnet.

Medicin udleveres som hovedregel ikke - dog kan specielle aftaler laves med skriftlig instruks fra hjemmets læge - se i øvrigt under Sundhed og trivsel.

Vi er altid særdeles lydhøre overfor problemer af enhver art, og vil gøre hvad vi kan for at løse dem til fælles bedste.

Siden er sidst opdateret 3. april 2020