Dagtilbudsloven Lysthuset

Dagtilbudslovens 7 punkter og hvordan vi opfylder dem på Lysthuset

Vi skal understøtte og respektere børns selvvalgte aktiviteter og samtidig tilbyde pædagogiske tilrettelagte aktiviteter. Vi er opmærksomme på hvad der røre sig i børnene her og nu.

Hvilke interesser har de, hvad beskæftiger de sig med i skolen og i fritiden og hvad har de lyst til/behov for når de kommer på fritter.

Ud fra dette får de i høj grad lov til selv at tilrettelægge deres dag, men det er også udefra disse observationer og indtryk vi som pædagogisk personale tilbyder aktiviteter. Nogle aktiviteter er valgfrie, andre er møntet på hele gruppen. Vi skal finde balancen mellem at give børnene frihed til at vælge og nødvendigheden af at samarbejde for gruppens skyld.

Ud fra vores kendskab til børnenes behov og lyster, sætter vi rammerne op for tilbuddet af aktiviteter.

Bl.a. afholder vi i januar ”Las Vegas” uge hvor børnene kan konkurrere i div. Spil. Der konkurreres om point og til slut kåres der en vinder i hvert spil og en samlet Las Vegas-mester.

Dette har vi valgt at sætte fokus på fordi vi ved, at børnene er glade for at konkurrere, men samtidig kan have svært ved at tackle skuffelsen ved at tabe eller også glæden ved at vinde.

Vi skal være særligt opmærksomme på, at involvere og aktivere børn med behov for særlig indsats.

Vi er opmærksomme på, at børn er forskellige og nogen gange har behov for andre tilgange/muligheder i deres hverdag. De børn der har markante, specielle behov (evt. diagnose eller mistanke derom), vil vi have særlig fokus på. Ved planlagte, fælles aktiviteter vil vi sørge for, at tage hånd om disse børn så de kan være med i aktiviteten. Måske ikke nødvendigvis deltage på sammen måde som de andre børn, men stadig være en del af fællesskabet.

Når vi i december afholde nisseløb kan disse børn, i stedet for at være på hold med de andre børn, hjælpe en voksen på en post. På den måde er alle deltagende på en eller anden måde.

Vi skal fremme børns sprog, æstetiske og kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen.

Fokus på sprog i 4 kl. handler om, at lære hvornår og til hvem forskellige nuancer af sproget bruges. Børn i den alder kan have et sprogbrug der kan være ret kraftigt og bestå af flere grimme ord og til tider grove gloser. Vi forsøger at oplyse børnene om hvad dette sprogbrug har af betydning for dem og deres omgivelser. At det kan støde nogen mens det for andre er helt ok. Vi er opmærksomme på, at sproget udvikler sig og at vi ikke over en kam kan afskrive bandeord som værende negative, men det er vigtigt at børnene lære at deres sprogbrug er en vigtig del af kommunikationen og deres sammenspil med deres omgivelser. Ligeledes er høflighed også en vigtig faktor og arbejder på at gøre dette begribeligt for børnene. At man siger hej eller farvel når man kommer eller går, at det hedder ja tak eller nej tak til f.eks. Kage og at man spørge pænt og ikke kommandere hvis man vil have hjælp til noget.

Det æstetiske har vi fokus på hvert år i februar/marts når hele frittergruppen har kunstprojekt. Her arbejder vi med forskellige emner, men med en fælles fernisering. Sammen dag som der afholdes bandaften. Vi opfordre ligeledes til at børnene deltager i musikundervisningen, samt i vores fælles Sørby Marked/øvning.

Kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen. Udover de to sundhedsuger vi afholder i huset, bruger lysthuset uderummet flere gange hver uge. Dette både fordi vi ved hvor sundt lys og frisk luft er, men også fordi uderummet opfordre til leg og bevægelse og modvirker stress samt nedsænker risikoen for sygdom. Sammen med knasterne og klubben har vi også hver uge tilbud om hal aktiviteter eller andre idræts og bevægelsesaktiviteter. Derudover har vi med jævne mellemrum båldage, rollespil i skoven eller kreative aktiviteter i det fri (fedtsten, snitteværksted m.m.).

Vi skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Udvikle børns selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Vores børnegruppe bryder sig ikke om ting de ”skal”. De vil gerne have en masse tilbud, men vil selv bestemme. Vil forsøger at finde en balancegang mellem hvad de kan vælge og hvad de skal. Der er ting/aktiviteter der kun kan gennemføres hvis alle deltager og vi forsøger at vise børnene vigtigheden af, at de bakker op om dette og af og til underordner sig flertallet. Samtidig er vi også lydhøre overfor deres ønsker om aktiviteter og dagligdag på stuen og imødekommer så vidt det er muligt disse ønsker. Kan ønskerne ikke honoreres får børnene en forklaring på dette. Det er vigtigt at de mødes af voksne der tager dem seriøst for at de kan opnår og mestre de sociale spilleregler. Vi er dog også opmærksomme på at vi skal påtage os den voksnes ansvars og lederrolle hvis der stillet urimelige krav. Det er vigtigt at vi både går foran, ved siden af og bagved, alt efter behov.

Vi skal fremme kendskab til og samspil med andre typer fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud.

Vi samarbejder med klubben og arrangere forskellige aktiviteter sammen. Bl.a. Las Vegas-ugen, Fastelavn med tøndeslagning i skoven, kunstprojekt, amerikansk uge, banko m.m.

Derudover planlægger vi sammen med hockeyklubben og fodboldklubben forskellige aktiviteter og arrangementer. Derudover benytter vi os af projekt kidsvolley. Dette gør vi sammen med både klub og knaster. Vi er også opmærksomme på om der er kulturelle eller sportslige arrangementer vi kan tage børnene med til, gerne i samarbejde med skolen.

Vi skal i samarbejde med skole og forældre medvirke til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet.

Vi deltager altid i skole/fritidssamtalerne min. 1 gang om året. Vi vender børnenes/klassens trivsel med de respektive undervisere og forældre jævnligt for at få et så nuanceret billede så muligt. Derudover har vi øje for hvad skolens undervisning indeholder og forsøger at skabe en rød tråd til vores tilbud om aktiviteter.

Vi deltager i relevante forældremøder sammen med skolen.

Vi har i samarbejde med skolen afsat tirsdag til lektiecafe hos os på fritten og derudover kan de gå på skolen om onsdagen. Hvis der er børn der ønsker at lave lektier vil de til enhver tid have mulighed for dette. Vi sørger for at der bliver plads og ro til dette.

Siden er sidst opdateret 13. december 2018