Friplads

Skovbrynet - friplads

Ved henvendelse til Slagelse Kommune kan du få oplyst de til enhver tid gældende fripladsregler.

Du har også mulighed for selv at beregne friplads, ved at gå ind på kommunens hjemmeside: