Personale

Skovbrynet - personale

Vi  tilstræber at have sammensat et personale af begge køn og gerne med en god aldersspredning. Det tror vi giver et godt med- og modspil i hverdagen.

Personalestuen

Vi beder dig om, ikke at gå gennem personalestuen til legepladsen. Vi prøver at lære børnene ikke at gå den vej.

Praktikanter

Skovbrynet er uddannelsesinstitution for Slagelse Seminariet - som uddanner pædagoger og modtager derfor fra tid til anden en lønnet praktikant, som er hos os et halvt år ad gangen. Vi har også jævnligt erhvervspraktikanter, jobtilbud m.v.

Praktiske oplysninger

Personalet på den stue hvor dit barn går vil løbende holde dig orienteret om alle praktiske råd og vink i hverdagen. Men du er altid velkommen til at spørge og komme med ideer til ændringer og forbedringer.