Udmeldelse

Udmeldelser modtages ikke gerne, da vi helst vil beholde “vores” børn. Men i uundgåelige tilfælde skal vi have udmeldelsen med minimum en måneds varsel til den 1.

Ved udmeldelse skal du via Slagelse Kommunes hjemmeside, da dette kun kan ske via Pladsanvisningen.

Hvis du ønsker at melde dit barn ud skal du benytte Selvbetjening/Børnepasning - Digital Pladsanvisning.