Udmeldelse

Udmeldelser modtages ikke gerne, da vi helst vil beholde “vores” børn. Men i uundgåelige tilfælde skal vi have udmeldelsen med minimum en måneds varsel til den 1.

Ved udmeldelse skal du via Slagelse Kommunes hjemmeside, da dette kun kan ske via Pladsanvisningen.

Hvis du ønsker at melde dit barn ud skal du benytte Selvbetjening/Børnepasning - Digital Pladsanvisning.

Automatisk udmeldelse:

Dit barn bliver automatiske udmeldt af børnehaven pr. 1. august det år dit barn skal starte i skole. Du skal selv melde barnet ind i fritidshjemmet og tage stilling til om I har brug for fritidshjemsplads med eller uden morgenmodul.

Dit barn bliver automatisk meldt ud af fritidshjemmet det skoleår hvor dit barn skal i 5. klasse. Du skal selv melde barnet ind i vores klub.